Nyheter 3.2.2006

Unionens framtid diskuterades i Salzburg

Möjligheterna att förbättra människors förtroende för unionen togs upp till diskussion i Salzburg i helgen.

Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel öppnade konferensen The Sound of Europe. Foto: Österrikes ordförandeskap/Hopi-Media/Georges Schneider.

EU:s ordförandeland Österrike arrangerade den 27-28 januari tillsammans med kommissionen konferensen The Sound of Europe i Salzburg i Österrike. Vid evenemanget firades också 250-årsjubileet av Wolfgang Amadeus Mozarts födelse.

Under konferensen diskuterades Europas framtid och det konstitutionella fördraget. De över 300 företrädarna för politik, vetenskap och konst som deltog i konferensen begrundade också hur man kunde förbättra människors förtroende för unionen. Konferensen konstaterade att den sociala dimensionen måste jämställas med de ekonomiska faktorerna i debatten. Dessutom skall de kulturella skillnaderna i Europa respekteras.

Finland representerades vid evenemanget av statsminister Matti Vanhanen och riksdagens talman Paavo Lipponen. Båda deltog i paneldebatter under konferensen.

Kuva 2: I den sista panelen på lördagen ingick bland annat statsminister Matti Vanhanen. Foto: Österrikes ordförandeskap/Hopi-Media/Bernhard J. Holzner.

Statsminister Vanhanen önskade att innehållet i det konstitutionella fördraget inte skulle ändras. Han konstaterade även att den huvudsakliga diskussionen om fördraget under Finlands ordförandeskap förs i Europeiska rådet i oktober. Finlands mål är att fördraget skall få ett politiskt godkännande av riksdagen före Europeiska rådet i juni. Slutgiltigt ratificeras det dock inte förrän man vet hur fördraget framskrider på unionsnivå.

The Sound of Europe (Österrikes ordförandeskapssidor, på engelska)