Nyheter 11.5.2006

Europadagen firas den 9 maj

Europadagen firas den 9 maj eftersom Schumandeklarationen, som innebar startskottet för Europeiska gemenskapen, framfördes denna dag år 1950.

Europadagsfirandet kulminerade 2005 i en fest i Esplanadparken i Helsingfors. Foto: Europainformationen.

Den 9 maj 1950 klockan 18.00 hade pressen sammankallats till Frankrikes utrikesministerium i Paris för att delges en ”kommuniké av högsta vikt”. Den så kallade Schumandeklarationen, som hade författats av Jean Monnet, framfördes och kommenterades av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman.

”Frankrikes regering föreslår att den fransk-tyska kol- och stålproduktionen underställs en gemensam hög myndighet, inom ramen för en organisation som är öppen för deltagande av övriga europeiska länder”, föreslogs i deklarationen. Med dessa ord inleddes den europeiska integrationen och på denna grund skapades den nuvarande Europeiska unionen.

Även firandet av Europadagen grundar sig på detta. Vid ett toppmöte i Milano 1985 beslutade stats- och regeringscheferna att fira den 9 maj som Europadagen.

Europadagen i Esplanadparken den 9 maj 2005. Foto: Europainformationen.

I Finland firas Europadagen nu för tolfte gången. I år äger huvudevenemanget rum i Tammerfors. Arrangörer är Europaparlamentets informationskontor i Finland och Europeiska kommissionens representation i Finland i samarbete med Finland i Europa.

Affisch om Europadagen 2006.

Europadagen firas på 12 orter i olika delar av Finland. Närmare upplysningar om evenemangen finns bland annat på Finland i Europa rf:s webbplats (på finska).

Också Europainformationen deltar i de Europadagsevenemang som anordnas på olika håll i Finland.

Ytterligare information:

Europeiska unionens historia/år 1950
Flaggning med EU-flaggan
Inrikesministeriet rekommenderar flaggning på Europadagen
Den europeiska flaggans historia

Affischgalleri om Europadagen sedan år 1996