Nyheter 16.11.2006

Kommissionen presenterade kritisk rapport om Turkiet

Europeiska kommissionen presenterade en framstegsrapport om Turkiet den 8 november. Kommissionen föreslår inte att Turkiets förhandlingar om medlemskap skall avbrytas, men kritiserar landet för Cyperntvisten och det långsamma genomförandet av reformer.

Foto: Europeiska kommissionen

Turkiets förhandlingar om EU-medlemskap har pågått i ett år. Landet har enligt rapporten påbörjat och genomfört reformer, men takten har avtagit. Förhoppningen är att Turkiet skall satsa i synnerhet på att utveckla yttrandefriheten och andra grundläggande rättigheter. Kommissionen kritiserar i sin rapport dessutom kraftigt Turkiets ovilja att normalisera sina relationer med den grekiska delen av Cypern, som tillhör EU. Bakom frågan ligger tvisten om de turkiska hamnarna, som Turkiet inte öppnar för cypriotiska fartyg även om tullavtalet skulle förutsätta det.

Kommissionen ger Turkiet förlängd tid att lösa Cypernfrågan till toppmötet i mitten av december. Då kommer kommissionen att lägga fram sina förslag i frågan för EU:s stats- och regeringschefer. Enligt utvidgningskommissionär Olli Rehn stöder kommissionen ordförandelandet Finland i dess strävan efter en lösning på tvisten. Finland har arbetat för en kompromiss enligt vilken Turkiet skulle öppna sina hamnar och flygplatser medan EU och Cypern i gengäld skulle lindra den ekonomiska isoleringen av den turkiskockuperade norra delen av Cypern. Finland har en krävande roll som medlare då Cypern ensamt kan stoppa Turkiets förhandlingar om medlemskap om landet så vill.

Utöver rapporten om Turkiet presenterade kommissionen framstegsrapporter om Balkanländerna och ett övergripande strategidokument för EU:s utvidgningspolitik. På basis av rapporterna torde EU:s utvidgning inte få någon snar fortsättning efter Bulgarien och Rumänien, som går med i unionen i början av 2007. Av kandidatländerna på Balkan har Kroatien gjort de största framstegen, men också Kroatiens förhandlingar har gått långsamt. Också EU:s förmåga att ta emot nya medlemmar är begränsad. EU måste enligt kommissionen förnya sina beslutsprocesser före nästa utvidgning.

Kommissionens övergripande strategidokument för unionens utvidgning och framstegsrapporter om kandidatländerna finns på engelska på kommissionens webbplats på adressen ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm. Dokumenten publiceras senare på svenska på samma plats.