Nyheter 18.12.2006

Riksdagen godkände EU:s konstitutionella fördrag

Riksdagen godkände dagen före självständighetsdagen EU:s konstitutionella fördrag och den lag som sätter fördraget i kraft, såsom femton andra medlemsländer i EU redan gjort.

Foto: utrikesministeriet

Efter riksdagens beslut har presidenten tre månader på sig att fortsätta ratifikationsprocessen. Belgien, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike och nu även Finlands riksdag visar sitt stöd för tanken på EU:s konstitutionella fördrag, oavsett om fördraget någonsin träder i kraft. Fördraget har ratificerats också av Rumänien och Bulgarien som ansluter sig till unionen i början av 2007.

För att det konstitutionella fördraget skall träda i kraft förutsätts att EU:s samtliga medlemsländer skall ha ratificerat det. Fördraget har förkastats i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Inte heller Storbritannien har för avsikt att ratificera fördraget. I EU har beslutats att fördragets öde avgörs senast i slutet av 2008. Ordförandelandet Tyskland lägger i vår fram en rapport om frågan.

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av en konstitution för Europa