Nyheter 13.2.2008

Var med och välj minnesmynt!

Var med och rösta fram ditt favoritminnesmynt. Foto: Europeiska komission.

Nästa år har det gått tio år sedan den ekonomiska och monetära unionen inrättades och euron infördes. Var med och rösta fram ditt favoritminnesmynt.

För att fira jubileet kommer alla 15 länder i euroområdet i början av 2009 att ge ut ett minnesmynt i valören 2 euro med en gemensam utformning. Baserat på en formgivningstävling mellan de nationella myntverken i euroområdet har fem förslag valts ut, och bland dem väljer EU-medborgarna den vinnande utformningen.

En särskild webbplats har öppnats för omröstningen. Alla EU-medborgare och personer bosatta i EU kan rösta. Du får bara rösta en gång. Bland alla som röstat på det vinnande förslaget lottas det ut en uppsättning samlarmynt i euro. Röstningen pågår till den 22 februari och det vinnande förslaget kommer att kungöras den 25 februari.

Klicka här för att rösta.