Nyheter 28.10.2008

Vaikuta EU:n nuorisopolitiikkaan

Foto: Europeiska kommissionen”Din röst i Europa” är Europeiska kommissionens webbtjänst, där medborgarna kan säga sin åsikt och påverka utformandet av EU:s politik. (Foto: Europeiska kommissionen)

Syftet med Internetsamrådet Din röst i Europa är att hjälpa EU att utvärdera vad EU har uppnått genom sitt ungdomspolitiska samarbete sedan år 2000 och att föreslå nya mål för de närmaste tio åren.

I samrådet dryftas vilka utmaningar de unga ställs inför och vilka möjligheter de har, samtidigt som man frågar vad mer EU kan göra för de unga. Borde man hjälpa ungdomar att söka jobb eller förbättra deras möjligheter att röra sig inom Europa? Genom att delta i samrådet på webben kan du påverka hur EU:s ungdomspolitik utformas:

Ett offentligt samråd i hela EU om den framtida ungdomspolitiken, vi vill veta vad du tycker

När Europeiska kommissionen utvärderar EU:s politik eller utarbetar nya initiativ, ordnar den offentliga samråd där medborgare, myndigheter, företag och organisationer ges möjlighet att säga sin åsikt om saken. På webbtjänsten Din röst i Europa kan EU-medborgarna säga sin åsikt om och påverka utformandet av EU:s politik. En del av samråden sker på svenska, en del endast på engelska. Resultaten av pågående och avslutade offentliga samråd kan läsas på länken:

Din röst i Europa – samråd

En mer interaktiv politik

Inom EU är man bekymrad över att medborgarnas förtroende för politiken och makthavarna minskar. Det kontinuerligt sjunkande valdeltagandet i Europaparlamentsvalen och att nej-rösterna vunnit i folkomröstningar om Nice- och Lissabonfördragen i vissa medlemsländer antyder att EU känns allt mer komplicerat och främmande för medborgarna.

Europeiska kommissionen har startat ett interaktivt politiskt planeringssystem för att hjälpa medlemsländernas myndigheter och EU:s institutioner att bättre förstå de behov som medborgarna och affärslivet har. Man strävar efter att göra beredningen och godkännandet av EU-besluten allt öppnare och lättare att följa och förstå. Systemet IPM – Interactive Policy Making som använder sig av Internet togs i användning 2001. Hittills har ungefär hundra offentliga samråd skett via Din röst i Europa.