Nyheter 7.1.2009

EU-ordförandeskapet går över till Tjeckiska republiken

EU2009.cz"Logon är färigrann och lekfull, precis som Tjekiska republiken också är", förklarade vice-statsminister Alexander Vondra, som även svarar för Tjeckiens EU-frågor, ordförandeskapslogon. De olika färgade märkena beskriver EU-medlemsstaternas flaggors färger (Bild: Tjeckiska republikens officiella hemsida)

Från början av januari stiger Tjeckiska republiken till EU:s roder. För Tjeckien är ordförandeskapet det första. Av de nya medlemsstaterna har endast EU-ordförandeskapsklubban tidigare svingats av Slovenien, första hälften av år 2008.

Tjeckien har meddelat att den under sin ordförandeskapsperiod lägger tyngdvikten vid tre huvudmål: ekonomin (ett konkurrenskraftigt Europa), energin (energi och klimatförändring) samt internationella kontakter (ett öppet och säkert Europa). program baserar sig på ett, tillsammans med Frankrike och Sverige, gemensamt framförhandlat 18 månaders ordförandeskapsprogram. Tjeckiens slagord för perioden är "Ett Europa utan gränser".

Utmaningar som man nu känner till är Europaparlementsvalen i juni 2009 samt utnämningen av en ny Europeisk kommission. Andra utmaningar för ordförandeskapsperioden innebär även Lissabon fördragets öde, krisen i Georgien och finanskrisen. Dessutom önskar Tjeckien att landet skall ha lycka på färden eftersom, oberoende hur bra landet är förberett, kan alla planer förändras över en natt. Vilket hände åt förra ordförandelandet i och med att Georgien krisen utbröt.

Tilläggsinformation:

Communication campaign Faces of the Czech Presidency has been launched (på engelska)

Czech EU presidency: We will sweeten Europe (Tjekiens officiella TV-reklam som kan ses på YouTube)

 Den officiella ordförandeskapsnätsidan www.eu2009.cz

Mer information om Tjeckiska republiken: The official website of the Czech Republic