Nyheter 19.5.2009

Europeiska havsdagen firas igen 20.5

Östersjön, Norska havet, Nordsjön, Medelhavet, Svarta havet, Atlanten – haven har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten inom Europeiska unionen. Den årligen återkommande Europeiska havsdagen firas 20 maj och ordnas nu för andra gången. Syftet med dagen är att öka den stora allmänhetens kännedom om havens viktiga roll. Evenemang med anknytning till sjöfart och kustliv arrangeras i Finland och runtom i Europa.

Kuva: Kvaerner Masa-YardsHavsdagen är en del av EU:s havspolitik, där havsbaserad industri, sysselsättning och miljöfrågor ska behandlas som en helhet. (Foto: Kvaerner Masa-Yards)

Europeiska unionen har världens största havsområde, vilket till och med är mera omfattande än unionens landområde. EU har 70 000 km havskust med 1 200 hamnar. Via hamnarna transporteras dagligen stora mängder varor och livsmedel till olika delar av EU. Hela 90 procent av utrikeshandeln och 40 procent av handeln inom EU sker sjövägen. Av EU:s befolkning bor 40 procent i kustområdena och 40 procent av EU:s bruttonationalprodukt (BNP) kommer från havsbaserade industrier och tjänster samt från kustregionerna.

Låt oss tänka på våra hav

Europeiska havsdagen firades första gången i fjol, då representanter för EU:s alla institutioner, Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering, kommissionens ordförande José Manuel Barroso och rådets dåvarande ordförande Janez Jansa undertecknade en trepartsdeklaration den 20 maj. Samtidigt godkände Europaparlamentet kommissionens förslag om att inrätta en gemensam havspolitik för EU. Genom havsdagen vill man betona havspolitikens samt havens och naturresursernas betydelse för en hållbar tillväxt och sysselsättning inom EU.

I Finland firas havsdagen bland annat i Södra hamnen i Helsingfors där sjöfartens Helsingfors presenterar sig under rubriken ”Träffas i hamnen”.

I EU behandlas havspolitiken på bred bas

Bakom havsdagen finns EU:s tanke att behandla havsfrågorna på bred bas. Till havspolitiken räknas sjöfart och sjöfartstjänsternas konkurrenskraft, fiske och sysselsättning, forskning och skyddet av den maritima miljön. Genom politiken vill man förena exempelvis europeisk kompetens inom havsforskning och havsteknik så att sjöfarten och användningen av havsområdet kan utvecklas på ett hållbart sätt. Man vill behandla havsbaserade industrier, sysselsättningen och miljöskyddet som en helhet.

Finlands närmaste hav är Östersjön och Finland har tillsammans med Sverige länge arbetat för att EU ska utarbeta en gemensam Östersjöstrategi. Efter EU:s utvidgning 2004 har Östersjön fått mer uppmärksamhet. Rådet har också gett kommissionen i uppdrag att utarbeta en Östersjöstrategi som ska vara färdig i juni 2009. Förhoppningen är att man med en gemensam strategi ska kunna lösa till exempel miljöutmaningarna.

 

Mer information

Evenemanget ”Träffas i hamnen” i Södra hamnen i Helsingfors

Europeiska havsdagen (på engelska)