Nyheter 16.9.2009

Utrikesministrarna nöjda med Afghanistandiskussion

EU:s utrikesministrar som hade samlats i Bryssel förde tisdagen den 15 september en konkret och mångsidig diskussion om läget i Afghanistan efter valet. Enligt utrikesminister Alexander Stubb kan man vara ”nöjd med valet ur säkerhetssynvinkel betraktat, men inte ur demokratiperspektiv. Men EU agerar först när valnämnden fått omräkningen färdig.”

Utrikesminister Stubb träffade medierna i Bryssel den 15 september. Foto: EU-rådetUtrikesminister Stubb träffade medierna i Bryssel den 15 september. Foto: EU-rådet

Finlands eget mål är att EU:s Afghanistanpolitik ska bli mera fokuserad, man borde till exempel satsa mera på att utveckla rättsstaten. ”Här kan man säga att Finland står i förgrunden, för också absolut räknat deltar vi med den tredje största insatsen i polisoperation EUPOL; 24 personer” påpekade minister Stubb inför de finländska korrsepondenterna vid presskonferensen. Andra centrala teman för utrikesministrarnas diskussioner var Iran och södra Kaukasus.

EU:s utrikesministrar dryftade Afghanistan i en konstellation som ännu inte är mogen för nya lösningar. Omräkning av valresultatet pågår som bäst och beslut går att ta först vid följande utrikesministermöte i slutet av oktober. Men det finns ändå mycket viktigt att diskutera. ”Vi behöver närma oss läget på ett övergripande sätt som förenar krishanteringstruppen ISAF och EUPOL med utbildning, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd” summerade utrikesminister Stubb. I sitt anförande underströk utrikesministern inför sina EU-kollegor att det för närvarande saknas poliser i ekvationen. Länder som är betydligt större än Finland har skickat färre deltagare till polisoperationen i Afghanistan.

Utrikesminister Stubb påminde också om realiteterna på plats. ”Jag hoppas att vi nu efter valet kan säga att säkerhetssituationen är bättre. Men det är verkligen inte så enkelt att vi nu kan dra tillbaka soldaterna och ersätta dem med civila, utan bägge behvös. Man ska inte heller inbilla sig att vi kan göra Afghanistan till ett nordiskt välfärdsland. Men vi kan försöka påverka i rättsstatsriktning och i enlighet med EU:s värderingar.”

Stubb betonade kraftigt det arbete EU utför i Afghanistan för att förbättra de afghanska kvinnornas ställnng. ”Sharialagen får inte godkännas” konstaterade han. Lagförslaget har redan genomgått förändringar, men Stubb anser att man i en rättsstat över huvud taget inte kan stifta lagar som denna.

Det internationella samfundet torde samlas till en stor konferens ännu i år för att dryfta Afghanistans framtid, men tid och plats är ännu inte fastslagna. EU-ordföranden Sverige påpekade under utrikesministermötet att man i Afghanistan i vilket fall som helst måste respektera landets egna institutioner. Valresultatet kan inte dikteras utifrån och utvecklingen kan inte fjärrstyras från Bryssel.

I väntan på Iranmötet

Vid middagsbordet hann utrikesministrarna också diskutera Iran. För tillfället intar man en avvaktande hållning eftersom följande betydelsefulla förhandlingsmöte med Iran äger rum den 1 oktober. ”Om Iran inte förändrar sin ståndpunkt då måste vi försöka med FN-sanktioner. Får vi inte enade FN-sanktioner måste vi fundera på egna EU-sanktioner” sammanfattade minister Stubb den nuvarande ställningen. Han ansåg att man måste upprätthålla pressen på Iran, både gällande den internationella politiska huvudfrågan, Irans kärnvapenprogram, och när det gäller mänskliga rättigheter.

Ordföranden Sverige underströk EU:s behov av att yttra sig med en gemensam stämma i Iranfrågan, stödja förhandlarna samt analysera vilka sanktioner mot Iran som kan komma i fråga. Finland stödjer ordförandens analys.

Södra Kaukasus närmande ventileras

På utrikesministrarnas agenda stod också en diskussion om södra Kaukasus EU-närmande. Armeniens, Azerbajdzjans och Georgiens närmande utgående från det östliga partnerskapet som godkändes i våras skulle kunna utgå från en likvärdig grund, men naturligtvis med beaktande av de olika ländernas skillnader och meriter.

Utrikesminister Stubb berättade att Olli Rehn, kommissionär med ansvar för utvidgningen, fungerade som föredragande i ärendet. ”Rehn skojade och sade att ingen behövde oroa sig fast det var utvidgningskommissionären som förde ordet. Det var helt enkelt så att Benita Ferrero-Waldner, kommissionären med ansvar för unionens yttre förbindelser, inte kunde närvara”. Det handlar alltså om principiellt övervägande på lång sikt, inte om att inleda medlemsförhandlingar. Södra Kaukasus är ett strategiskt viktigt område för EU, vars stabilitet man bör främja, konstaterade utrikesminister Stubb till de finländska korrespondenterna.

”Södra Kaukasus betydelse understryks bland annat av energin; leveranskanalerna måste tryggas” framhävde Stubb, som ansåg att EU bör förstärka sin positiva mjuka makt i området. Därför vore det viktigt att få i gång en beredning av förhandlingsmandat för associationsavtal, samt övervägande av visumlättnader förenat med systematisk brottsbekämpning.

Mera information: pressråd Jussi Seppälä, tel. +32 476 950547