Nyheter 19.1.2010

Barroso presenterade de nya kommissionärskandidaterna

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso.Portugisen José Manuel Barroso utnämndes för andra gången till ordförande för kommissionen i september 2009. Foto: Europeiska kommissionen.

Nu behöver man inte längre spekulera om portföljfördelningen i den nya kommissionen. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade nämligen sina kandidater till den nya kommissionen den 27 november. Barroso valde kommissionsledamöterna utifrån medlemsländernas förslag och det var han som i sista hand beslutade hur portföljerna fördelades mellan länderna.

De nya kommissionärerna är troligtvis rätt okända namn för de flesta finländare, men detta gäller inte utrikesminister Alexander Stubb. ”Det är många bekanta namn”, konstaterade Stubb vid en presskonferens måndagen den 30 november.

Barrosos utnämningar är ännu inte helt slutgiltiga eftersom Europaparlamentet också ska godkänna dem. Parlamentet kommer att intervjua kandidaterna en och en i januari-februari, och röstar om det slutliga godkännandet den 9 februari. Den nya kommissionen för perioden 2009–2014 ska inleda sitt arbete i  februari.

En kommissionär från varje medlemsland

Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december garanterar att varje medlemsland har en egen kommissionär också i den nya kommissionen. Detta innebär att antalet portföljer har utökats. I den nya kommissionen finns det en portfölj bland annat för klimatfrågor. Utrikesminister Stubb säger att den nya kommissionens portföljfördelning visar att det trots tidigare kritiska uppfattningar finns uppgifter i kommissionen för alla 27 medlemsländer.

Av de nya kommissionärerna fanns 14 med i Barrosos förra kommission. En av dem är Olli Rehn från Finland, som nu byter portfölj och får hand om ekonomiska och monetära frågor i stället för utvidgningsfrågor. Rehns portfölj har allmänt ansetts vara en av de tyngsta i den nya kommissionen och i den ekonomiska recessionens efterdyningar är dess vikt ännu större än tidigare.

De nya kommissionärerna

Den nya kommissionen består av 27 kommissionärer. Av dem har kommissionens ordförande, José Manuel Barroso från Portugal, och EU:s nya höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken Catherine Ashton utnämnts tidigare. Ashton som kommer från Storbritannien är också en av kommissionens vice ordförande.

Kommissionärskandidaterna från de övriga 25 medlemsländerna är:

·         Belgien – Karel De Gucht: handel
·         Bulgarien – Kristalina Georgieva: internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering*
·         Cypern – Androulla Vassiliou: utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom
·         Danmark – Connie Hedegaard: klimatfrågor
·         Estland – Siim Kallas: transport; vice ordförande
·         Finland – Olli Rehn: ekonomiska och monetära frågor
·         Frankrike – Michel Barnier: inre marknaden och tjänster
·         Grekland – Maria Damanaki: havsfrågor och fiske
·         Irland – Máire Geoghegan-Quinn: forskning och innovation
·         Italien – Antonio Tajani: näringsliv och företagande; vice ordförande
·         Lettland – Andris Piebalgs: utvecklingsbistånd*
·         Litauen – Algirdas Šemeta: skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning
·         Luxemburg – Viviane Reding: rättvisa, grundläggande rättigheter och  medborgarskap; vice ordförande
·         Malta – John Dalli: hälsa och konsumentpolitik
·         Nederländerna – Neelie Kroes: digital dagordning; vice ordförande
·         Polen – Janusz Lewandowski: budget och ekonomisk planering
·         Rumänien – Dacian Ciolos: jordbruk och landsbygdsutveckling
·         Slovakien – Maroš Šefčovič: kontakter mellan institutionerna och administration; vice ordförande
·         Slovenien – Janez Potočnik: miljö
·         Spanien – Joaquín Almunia: konkurrens; vice ordförande
·         Sverige – Cecilia Malmström: inrikes frågor
·         Tjeckien – Štefan Füle: utvidgning och grannskapspolitik*
·         Tyskland – Günter Oettinger: energi
·         Ungern – László Andor: sysselsättning, socialpolitik och inkludering
·         Österrike – Johannes Hahn: regionalpolitik

* I nära samarbete med den höga representanten/vice ordföranden i enlighet med grundfördragen.

Mer information:

Kommissionens pressmeddelande 27.11.2009

Kommissionärskandidaterna (på engelska)

Europaparlamentets utfrågningar