Nyheter 18.2.2010

Minister Väyrynen: Det transatlantiska partnerskapet fullt av möjligheter

Pressmeddelande 47/2010
18.2.2010

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen betonade de omfattande samarbetsmöjligheterna som det transatlantiska utvecklingspartnerskapet erbjuder vid ett informellt möte för EU:s utvecklingsministrar i Spanien den 18 februari. Partnerskapets syften och principer behandlades också under Väyrynens möte med den amerikanska biståndsmyndigheten USAID:s nye chef Rajiv Shah. Partnerskapet, som inrättades på initiativ av Finland, har på mycket kort tid antagits på hög politisk nivå på båda sidor om Atlanten. För tillfället förbereds konkreta färdplaner som ska föra samarbetet framåt.

”Vi har redan tidigare preliminärt definierat tre sektorer där EU och USA ska börja intensifiera sitt samarbete. Millenniemålen, tryggad livsmedelsförsörjning och klimatpolitikens inverkan på utvecklingen är centrala teman i strävan efter att minska fattigdomen”, konstaterade Väyrynen.

Väyrynen betonade också att vi samtidigt måste begrunda hur vi genom tätare och bättre samordnad verksamhet kan främja till exempel den regionala integrationen i Afrika och ge Afrika bättre möjligheter att delta i internationella processer. Avsikten borde enligt Väyrynen uttryckligen vara att hjälpa de allra fattigaste länderna.

”Ingen kan egentligen vara nöjd med resultatet av klimatmötet i Köpenhamn. Vi kan inte låta bli att utnyttja en möjlighet för EU och USA att tillsammans binda sig vid ett mycket ambitiösare avtal och locka med även utvecklingsländer. I WTO:s handelsförhandlingar bär EU och USA ansvaret för att de allra fattigaste ländernas intressen bevakas – Doharundan kallas inte i onödan utvecklingsrundan”, lyfte Väyrynen fram som exempel.

Väyrynen påpekade också att principerna för hållbar utveckling ska utgöra grunden för det transatlantiska samarbetet.

”Ekonomin måste vila på en hållbar grund. Vår verksamhet ska bygga på en hållbar miljö och på att upprätthålla naturens mångfald. Och för att vår verksamhet ska ha långvariga resultat i utvecklingsländerna måste de binda sig vid principerna för gott samhällsstyre, rättsstat och demokrati.”

Närmare upplysningar: avdelningschef Jorma Julin, tfn 040 742 5279, och ministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 040 753 4375