Nyheter 15.9.2010

Utrikesminister Stubb deltar i Europeiska rådets möte

Pressmeddelande 263/2010
15.9.2010

Utrikesminister Alexander Stubb deltar i Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 september. Statsminister Mari Kiviniemi representerar Finland vid mötet på stats- och regeringschefsnivå.

Under förmiddagens gemensamma session diskuterar stats- och regeringscheferna och utrikesministrarna EU:s yttre förbindelser och unionens strategiska partner. Syftet är att diskutera hur EU kunde samarbeta effektivare med sina centrala globala partner. Diskussionerna fokuserar främst på att utveckla samarbetet med Asien och G20-länderna.

Vid lunchen diskuterar utrikesministrarna aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, bland annat teman under FN:s generalförsamlingsvecka och Pakistan.

Närmare upplysningar: ministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tfn 09 1605 5332, 040 511 3786, och ministerns pressattaché Sanni Grahn-Laasonen, tfn 09 1605 5012, 040 732 8340, samt enhetschef Leena-Kaisa Mikkola, tfn 09 1605 5026, och enhetschef Tuula Svinhufvud, tfn 09 1605 6546