Nyheter 21.3.2011

Karriär inom EU (infoblad 1b/2011)

Rekryteringsprocessen till EU-tjänster förnyades år 2010.

Framöver ordnar EU:s rekryteringsbyrå EPSO årligen uttagningsprov som är öppna för alla.

Målet är bland annat att försnabba ansökningsprocessen.

I uttagningsproven betonas yrkeskunskap och lämplighet allt starkare, förutom EU- kunskap.

pdfKarriär inom EU (infoblad 1b/2011)