Nyheter 18.2.2015

Kuukauden kysymys: Millaisia tavoitteita eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuodella on?

Varje månad frågar vi en opinionsbildare eller sakkunnig om EU. I år firas det europeiska temaåret för utvecklingssamarbete i EU. Vi frågade utvecklingsminister Sirpa Paatero:

Hurdana målsättningar har temaåret?

Foto: Utrikesministeriet
Sirpa Paatero

Temaåret behövs för att människors kännedom om utvecklingssamarbete ska öka. Såväl finländare som andra européer hör för lite om utvecklingssamarbetets resultat och framgångar. I medierna betonas lätt dåliga nyheter och då kan det börja kännas som att inget lyckas. I verkligheten får man dock till stånd goda resultat med utvecklingssamarbete och samarbetet övervakas noggrant.

Efter detta år vet förhoppningsvis allt fler finländare varför man idkar utvecklingssamarbete och varför det är till allas vår fördel.

Finland har som stat deltagit i utvecklingssamarbete under 50 års tid. Man bör inte heller glömma att Finland också själv har erhållit utvecklingshjälp av Unicef årtiondena efter krigen. Sedan de sista av Världsbankens lån till Finland har det gått bara 40 år.

Under de inledande årtiondena av vårt utvecklingssamarbete talades det om utvecklingsbistånd, men karaktären på verksamheten har ändrats sedan dess till ett arbete man ska utföra tillsammans på grundval av gemensamt på internationell nivå uppställda mål.  Därför beskriver utvecklingssamarbete som ord bättre det nuvarande arbetssättet. Det är dock viktigast att det är partnerlandet som erhåller stödet, som har ansvaret för förändringen.

EU:s utvecklingssamarbete är världens mest omfattande. Siffrorna talar för sig själva: Tack vare stödet EU beviljat åren 2004-2012 har över 18 miljoner barn under ett år vaccinerats mot mässling. På motsvarande sätt säkrade man tillgång till vatten- och avloppssystem för 24 miljoner människor. Finland medverkar för sin del via Europeiska unionen till att miljoner människor har möjlighet till ett bättre liv.

Temat utvecklingssamarbete är aktuellt i år, eftersom det är ett riktigt utvecklingssamarbetets superår på gång. År 2000 satte FN upp mål om hållbar utveckling, som man nu 15 år senare granskar uppfyllandet av. Samtidigt sätter man upp nya mål till år 2030. Under superåret kommer man också överens om utvecklingssamarbetets internationella finansiering och i slutet av året får man förhoppningsvis till stånd ett klimatavtal.

Sirpa Paatero

Utvecklingsminister