Bild: Tussitaikurit
Aktuellt 3.1.2019

En vanlig dag i Jusus och Krebis liv – feat. mommo!

Europeiska unionen påverkar vår vardag på många olika sätt, men vi tänker sällan på vad det är som EU underlättar eller gör möjligt. Och naturligtvis grubblar vi inte på vilken lag, vilket direktiv eller beslut det är som ger oss rätt att returnera en vara eller som tryggar våra rättigheter när ett flyg ställs in. Europainformationen och Tussitaikurit har tillsammans gjort en video där Jusu och Krebi upptäcker att man kan ha nytta av EU, flera gånger per dag.

Konsumentsäkerhet

EU är bra för konsumenterna på många sätt, inte bara för att unionen underlättar handel över gränserna. EU reglerar säkerhetskraven för olika produkter så att du som konsument kan beställa en vara från ett annat EU-land och vara säker på att den fyller vissa gemensamma standarder.

Kemikaliesäkerheten är en viktig del av konsumentsäkerheten. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, som ligger i Helsingfors, hjälper företag att följa lagstiftningen, främjar säker användning av kemikalier, sprider information om kemikalier och ingriper i oroväckande användning av kemikalier.

Bild: Tussitaikurit
Bild: Tussitaikurit

E-handeln

Europeiska unionen har gjort det lättare att köpa varor på webben oberoende av landsgränser. Visste du att du har rätt att få din beställning levererad inom 30 dagar och att du i annat fall kan häva köpet? Du har också 14 dagars ångerrätt när du köper varor på webben. Det här är bara ett par exempel på hur EU skyddar dina rättigheter som konsument.

Konsumentcentret Konsumenteuropa hjälper konsumenter i problemsituationer. Konsumenteuropa ger konsumenterna råd i gränsöverskridande frågor och medlar i tvister med utländska företag tillsammans med andra EU-länders konsumentcenter.

Bild: Tussitaikurit
Bild: Tussitaikurit

Roamingavgifterna avskaffades

Det är inte länge sedan vi fick vara rädda för enorma telefonräkningar och måste välja ett kafé med gratis wifi när vi reste utomlands. Idag är priset för att använda internet på telefonen i ett annat EU-land samma som i ditt hemland. EU beslutade att avskaffa roamingavgifterna 2017.

Bild: Tussitaikurit
Bild: Tussitaikurit

Du kan påverka

Följande EU-val hålls i maj 2019. Då väljer EU-medborgarna ledamöter till Europaparlamentet för följande femårsperiod. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val.

Valet genomförs i varje medlemsland enligt landets egen vallagstiftning. I Finland är valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands. Genom att rösta i EU-valet påverkar du vad som händer i EU i framtiden.

Europainformationens nyhet om EU-valet

Den här gången ska jag rösta

Kuva: Tussitaikurit
Bild: Tussitaikurit

Europainformationen

Europainformationens uppgift är att sprida information om EU som påverkar finländarna – på finska och svenska. Europainformationen är en pålitlig finländsk informationskälla som främjar debatt om EU-frågor, producerar informationsmaterial och svarar på frågor om EU. Europainformationen betjänar alla finländare och riktar sig särskilt till lärare, studerande och journalister.

Du hittar också Europainformationen i sociala medier. När du följer oss hänger du med i aktuella EU-frågor och kan delta i debatter om EU!

 

Videon publiceras snart också på svenska.