Bild:
Aktuellt 1.8.2019

I ordförandeskapets kulisser: Joona Suni – en man, en mobil och en kavaj

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Den här gången ger vi ordet till Joona Suni, som är kommunikationsassistent vid Finlands ständiga representation vid EU. Hans uppgift är att lyfta fram det viktiga arbete som utförs under EU-ordförandeskapet.

Joona Suni, kommunikationsassistent på Finlands ständiga representation vid EU.

”Finland kommunicerar öppet, ledigt och proffsigt.” Så låter det mandat utifrån vilket EU-representationens kommunikationsgrupp med buller och bång inledde kommunikationen under Finlands EU-ordförandeskap från och med den 1 juli (och naturligtvis redan lite före det). Under ordförandeskapet blir det sömnlösa nätter, långa möten och framför allt snabba ryck i Europas politiska centrum!

En titt bakom kulisserna via de sociala medierna

Under EU-ordförandeskapet har Finland en betydande och synlig roll i Europeiska unionens råd. Som ordförandeland är vi ordförande för allt från möten i arbetsgrupper till möten mellan ministrar. Alltså är vi verkligen i centrum för uppmärksamheten under sex månader. Med andra ord: all eyes are on us!

En av mina huvuduppgifter mitt i all den här spänningen är att producera innehåll om Bryssel för ordförandeskapets officiella konton i de sociala medierna. I enlighet med det nämnda mandatet kommer proffsighet, ledighet och framför allt öppenhet att framhävas i allt arbete i vår grupp. Sålunda också i kommunikationen i de sociala medierna.

Min uppgift är att öppna kulisserna till såväl ministerrådens möten som mötena i Coreper I och II, att berätta om deras huvudteman och att i de sociala medierna lyfta fram det viktiga arbete som görs i Bryssel under ordförandeskapet.

Sakinnehåll och fartfyllda giffar

Receptet på proffsighet, ledighet och öppenhet har visat sig fungera såväl på Twitter som på Instagram. På Instagram har jag utnyttjat särskilt formatet Stories på många nya sätt i EU-bubblan. I berättelserna kombineras både sakinnehåll och lätt innehåll. Syftet med berättelserna är att på ett lättförståeligt sätt öppna de viktiga frågorna på agendan och vid behov styra invånarna till rätt källor för att hämta mer information. På det sättet hjälper vi den stora allmänheten att förstå EU:s beslutsfattande bättre.

Berättelserna är också ett utmärkt sätt att ge såväl den finländska som den utländska allmänheten möjlighet att kika in bakom kulisserna. Tro det eller inte, men det händer och sker i Europas huvudstad!

För att inte glömma bort att det ska vara ledigt försöker jag göra berättelserna lättsamma och lätta att ta till sig. Ofta sker det genom mina egna presentationer och ett mycket stort och fartfyllt giffurval.

Mobil och kavaj

Den första månaden under Finlands EU-ordförandeskap är förbi när jag skriver den här texten. Likaså är redan fem möten i rådet i Bryssel, tre informella ministermöten i Helsingfors och totalt sju Corepermöten avklarade.

Under den första månaden blev jag en vanlig syn för många av de anställda i Europeiska unionens råd. För dem är jag ”den där kavajklädde mannen som springer runt i korridorerna och fotograferar än det ena, än det andra”.

Springandet kommer att fortsätta, eftersom det snabba tempot kommer att fortsätta på hösten. Det hårda men energiska tempot kommer att pågå ända till slutet av december då Finlands tredje EU-ordförandeskap framgångsrikt har förts i mål!