Bild:
Nyheter 10.10.2019

I ordförandeskapets kulisser: Kati Temones hektiska EU-bubbla

EU-ordförandeskapet leds huvudsakligen från Bryssel och Finlands EU-representation har en ledande roll. Personalstyrkan vid EU-representationen har förstärkts med tiotals personer under ordförandeskapet. En av dem är Kati Temonen.

Kati Temonen työskentelee tällä hetkellä Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Kuva: Joona Suni
Kati Temonen. Foto: Joona Sunila.

Vem är du och vad hör till din arbetsbeskrivning?

Jag är Kati Temonen, jag arbetar som ansvarig tjänsteman vid Finlands ständiga representation med ansvar för rådets arbetsgrupp för de mänskliga rättigheterna (COHOM). Jag bistår också teamet för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (COPS) under ordförandeskapet.

Hur har det varit att flytta till Bryssel mitt i regeringsperioden och liksom hoppa på ett rullande tåg i farten?

Under den första halvan av ordförandeskapet arbetade jag i Helsingfors vid utrikesministeriets enhet för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Min största kraftansträngning var att ordna det informella mötet mellan EU:s utrikesministrar, Gymnichmötet, och att förbereda några andra informella möten inom utrikessektorn i Helsingfors.

Jag kom till Bryssel exakt 100 dagar före slutet av ordförandeskapet. I de arbetsgrupper jag arbetar för är Finland inte ordförande, det innehas permanent av EU:s utrikestjänst, men ordförandeskapet syns ändå i vårt dagliga arbete och vi har många blickar riktade mot oss. Till exempel i fråga om mänskliga rättigheter profilerar sig Finland som en aktiv aktör bl.a. genom att ordna flera evenemang under sitt ordförandeskap, både i Helsingfors och här i Bryssel.

Jag har varit Brysselbo tidigare och arbetat med EU-frågor i några år innan jag började arbeta vid utrikesministeriet för ett drygt år sedan. Det stod klart redan från början att jag ville arbeta med ordförandeskapet, och vad kunde vara bättre än att få se och uppleva ordförandeskapet från både huvudstaden och Bryssel.

Mitt i EU-bubblan, i brytningspunkten mellan olika institutioner och med brexit som närmar sig är upplevelsen givetvis intensiv och hektisk, men jag försöker få ut så mycket som möjligt av ordförandeskapet – nästa chans får vi troligtvis inte förrän 2033!