Bild:
Nyheter 13.9.2019

I ordförandeskapskulisserna: kökschef Timo Lepistö

Under Finlands EU-ordförandeskap ordnas sex informella ministermöten i Helsingfors. Av dem återstår ännu två, dvs. finansministrarnas och jordbruksministrarnas möten som hålls i september. Alla möten ordnas i Finlandiahuset. Utöver ministermötena hålls det flera andra ordförandeskapsmöten och seminarier i Finlandiahuset under hösten.

I mötesarrangemangen under EU-ordförandeskapet följer Finland principen om hållbar utveckling. Att ordna serveringen för mötesdeltagarna är ett viktigt delområde där de hållbara mötesarrangemangen prövas. Finlandiahusets kökschef Timo Lepistö berättar hur man i kulisserna, dvs. Finlandiahusets kök, har förberett sig för mötesdagarna.

Finlandiahusets kökschef Timo Lepistö.

Planering, logistik och teamarbete

Foto: Jaakko Ranta

Till arbetsuppgifterna i Finlandiahuset hör alla möjliga saker (och ibland omöjliga) när det gäller matserveringen. Planeringen inleddes redan i slutet av förra året då vi började förbereda EU-ordförandeskapet. En stor helhet som den här måste planeras så bra som möjligt så att själva genomförandet blir det bästa möjliga.

Jag har kartlagt och beräknat nödvändig personal samt säkerställt att den har möjlighet att arbeta under tidsperioden i fråga. Vi har planerat matserveringen i ett team och därefter har jag fört diskussioner med råvaruleverantörerna och säkerställt att vi har tillgång till de mer speciella varorna. Jag har också valt ur en ekofrökatalog vilka grönsaker och rotfrukter som ska odlas för ändamålet.

Utöver komponeringen av menyer beräknar jag arbetstidsåtgången och råvarukostnaderna så att försäljningsprisen blir det överenskomna och resultatet korrekt för vår del. På grund av logistiska utmaningar har jag också varit i kontakt med en avfallspartner och med varuleverantörer, och med dem avtalat om hur leveranserna ska skötas under de allra mest speciella dagarna. Detta är i högsta grad ett teamarbete. Vi planerar genomförandet och beräknar tidsramar tillsammans med kökscheferna samt diskuterar genomförandet med olika avdelningar. Ad hoc-beställningar och processer som hör samman med dessa hör också delvis till mina uppgifter.

Under de informella ministermötena är jag intensivt med i köket och arbetar.

Närmat och minimering av matsvinn

Redan i början av processen funderade jag på vilket mervärde jag kunde tillföra EU-ordförandeskapet med matvaror. Som utgångspunkt har vi redan använt mycket närmats- och ekoråvaror samt hållit det finländska som riktlinje vid planeringen av maten.

Med tanke på EU-ordförandeskapet ingick vi ett avtal med ekoodlingsföretaget Stadin puutarhuri. Således får vi inom sex kilometer ekoråvaror till vårt kök – emellanåt levererade med en utsläppsfri elskoter! Skott och små örter levereras också inom några kilometer. Väldigt många råvaruleverantörer tar förpackningarna från föregående leverans med sig då de levererar nya varor så att de kan använda förpackningarna på nytt.

De hållbara mötesarrangemangen och klimatperspektivet syns alltså i stor utsträckning vid inköpen av råvaror och minimeringen av matsvinn. Vi beräknar kontinuerligt matsvinnet och strävar efter att optimera mängden råvaror vi köper in. I serveringen förekommer det ingen plast och vi försöker alltid bjuda på produkter som har så lite förpackningsmaterial som möjligt.