Bild:
Aktuellt 11.5.2020

EU distansarbetar: Europaparlamentariker Alviina Alametsä

Coronakrisen har förändrat arbetssätten också i EU och många som arbetar med EU-frågor har fått vänja sig vid att arbeta på distans. Alviina Alametsä (Gröna/Greens) blev Finlands 14 ledamot i Europaparlamentet efter att Storbritanniens lämnade EU. Parlamentarikerns hektiska vardag med mängder av resor förvandlades snabbt till videomöten och distansröstningar. Alametsä berättar om sitt arbete och parlamentets nya vardag för Europainformationen.

Alviina Alametsä, hur har du kommit igång med ditt arbete i Europaparlamentet?

– Jag ser mitt uppdrag i EU som en enastående chans att arbeta för de mänskliga rättigheterna, fred och en bättre vardag i hela Europa. Som medlem av parlamentets utrikesutskott har jag hunnit få intressanta observatörsuppdrag och haft en chans att påverka frågor som rör till exempel Arktis natur och fred.

– Innan undantagstillståndet och övergången till distansarbete fick jag också agera ordförande för möten som handlade om EU:s strategi för psykisk hälsa. Arbetet har varit varierande, utmanande och givande.

Hur har coronakrisen påverkat ditt arbete i parlamentet?

– Mina första veckor i Strasbourg och Bryssel gick rasande snabbt tills undantagsförhållandena förändrade vardagen. Nu sitter vi fortfarande i möten från morgon till kväll, men vid en laptop. Överst på parlaments dagordning står nu att lösa coronakrisen tillsammans. Vi måste se till att krisresponsen och återuppbyggnaden sker hållbart med tanke på miljön och så att ojämlikheten minskar.

Hur har coronakrisen påverkat Europaparlamentets arbete? 

– Krisen har orsakat ett enormt digitalt kliv i parlamentets arbete. Det infördes snabbt videomötessystem för utskotten och e-poströstning för plenarsammanträdena. I praktiken får vi röstningssedlarna elektroniskt och fyller i dem hemma. Det har fungerat bra, men man måste vara skärpt eftersom vi röstar om tiotals, ibland hundratals ärenden under en kort tid.

– Det finns ännu mycket att reda ut när det gäller parlamentets distansarbete, men till all lycka kunde vi fatta snabba beslut till exempel om det ekonomiska stödpaketet under coronakrisen.

Alviina Alametsä är Finlands nyaste Europaparlamentariker. Hon kom in i parlamentet när Finland fick en 14:e plats efter Storbritanniens EU-utträde. Foto: Europaparlamentet
Alviina Alametsä är Finlands nyaste Europaparlamentariker. Hon kom in i parlamentet när Finland fick en 14:e plats efter Storbritanniens EU-utträde. Foto: Europaparlamentet

Hur tycker du att EU skött coronaresponsen så här långt?  Vad blir nästa steg?

– Europeiska unionen bör koncentrera sig på tre saker under denna kris: att stödja stater, hälso- och sjukvårdssystem och medborgare. Samarbetet har kommit väl igång, men det finns ännu mycket att utveckla.

– Inom De Gröna förespråkar vi ekonomisk tillväxt enligt Green Deal. Nu är det läge för banprojekt och hållbar innovation som skapar arbete. Stödpengarna bör fördelas på ett hållbart sätt till de små och medelstora företag som är hårdast drabbade. Medan krisen pågår bör vi också stärka medborgarnas grundläggande försörjning. Till exempel höga boendekostnader, osäker utkomst och klimatkrisen påverkar människors vardag. Krisresponsen bör framför allt kännas i vanliga människors plånböcker.

– EU:s samarbete kring hälsa och forskning bör intensifieras, till exempel vad gäller läkemedelstransporter över gränserna, försörjningsberedskapen och vaccinforskning. Av den här krisen har vi också lärt oss att vi behöver en övergripande strategi för pandemier. Det behövs beredskapsupplag runt om i Europa och  medlemsstaterna måste vid behov kunna få sina företag att snabbt börja producera utrustning för hälsovården.

– EU måste också observera och utvärdera krisåtgärdernas effekter i medlemsstaterna. Till exempel i Ungern har nödläget lett till lagstiftning som koncentrerar makten i premiärministerns händer och premiärministern har utnyttjat situationen bland annat för att begränsa yttrandefriheten. EU bör kompromisslöst försvara demokratin och de mänskliga rättigheterna och ingripa i verksamhet som försvagar dessa, till exempel genom ekonomiska sanktioner.

Vilka frågor tänker du fördjupa dig i i utrikesutskottet under de kommande månaderna?

– I synnerhet medan krisen pågår bör EU satsa på internationell fredsmedling, de mänskliga rättigheterna, återuppbyggnad och förhandlingar om eldupphör. Som medlem av EU:s utrikesutskott vill jag också arbeta för klimatdiplomati. Vi bör föregå med gott exempel med vår egen verksamhet och genom bättre klimatlagstiftning i EU. På så vis kan vi på ett trovärdigt sätt få med stormakterna i kampen mot klimatkrisen.

– Om vi bara agerar i enlighet med våra värderingar klarar vi oss genom svåra tider med hedern i behåll.