Bild: Pixabay
Nyheter 10.6.2020

Cirkulär ekonomi för textilier en viktig del av Green Deal-programmet

Europeiska unionen offentliggjorde i slutet av år 2019 programmet En europeisk grön giv under namnet Green Deal. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Programmet är som helhet betraktat omfattande och innefattar exempelvis frågor som gäller energi, jordbruk, trafik och industri. Den cirkulära ekonomin är en av hörnstenarna i Green Deal. Textil- och modeindustrins miljöbelastning är stor och därför är utvecklingen mot cirkulär ekonomi ett viktigt steg i Europas klimatåtgärder. Finlands textilindustri är redan i full gång med att utveckla den cirkulära ekonomin.

Textilindustrin på väg mot cirkulär ekonomi

Europeiska kommissionens åtgärdsprogram innehåller ett stort antal förslag för textilbranschen. Inom textilindustrin används mycket material och resurser, såsom en betydande förbrukning av vatten och energi samt kemikalier för färgning. Genom cirkulär ekonomi vill man omforma verksamhetsmodellerna inom textilindustrin mot en riktning som är mer hållbar för miljön.

”Vi är glada över att textilier har lyfts upp till en så här hög nivå på EU:s agenda. Främjandet av nya verksamhetssätt utmanar företagen och kommer att kräva ett nytt slags tänkande för många av de nuvarande verksamhetsmodellerna”, konstaterar Satumaija Mäki, ledande expert i ansvarsfrågor och cirkulär ekonomi på Suomen Tekstiili ja Muoti ry.

Ansvarstagande och cirkulär ekonomi är huvudteman i ledande expert Satumaija Mäkis arbete. Bild: Aleksi Poutanen
Ansvarstagande och cirkulär ekonomi är huvudteman i ledande expert Satumaija Mäkis arbete. Bild: Aleksi Poutanen

Konkreta ändringsförslag är exempelvis minskning och återanvändning av material innan de återvinns. Syftet med detta är att fastställa minimikrav för att förhindra att produkter som är skadliga för miljön släpps ut på marknaden i EU-länderna.

Mer detaljerade riktlinjer med hjälp av textilstrategin

När det gäller textilindustrin har kommissionen för avsikt att utarbeta en övergripande EU-strategi för textilier till 2021, där EU:s åtgärder för en mer ansvarsfull framtid definieras närmare.

Mäki anser att det är viktigt att hitta lösningar som stöder företagen i samordningen av hållbar verksamhet och ekonomisk tillväxt. I strategin är det bra att utöver återvinning också beakta produkternas kvalitet och deras miljökonsekvenser under hela livscykeln. EU:s förmåga att utsträcka åtgärderna enligt paketet till länder utanför EU, där en betydande del av textilproduktionen sker, medför utmaningar för det praktiska genomförandet.

Europeiska unionens mål är att gå mot en hållbarare textilindustri och vara den första klimatneutrala kontinenten före 2050. I sista hand blir de stora åtgärdsprogrammen också en del av konsumentens vardag. Bild: Pixabay
Europeiska unionens mål är att gå mot en hållbarare textilindustri och vara den första klimatneutrala kontinenten före 2050. I sista hand blir de stora åtgärdsprogrammen också en del av konsumentens vardag. Bild: Pixabay

Finland har god beredskap för cirkulär ekonomi för textilier

I framtiden kommer de ändringar som den europeiska gröna given för med sig också att påverka den finländska textilindustrin.

”I Finland har man redan länge utfört ett utmärkt forsknings- och utvecklingsarbete kring den cirkulära ekonomin för textilier. Vi har med hjälp av det så kallade Telaketju-nätverket långsiktigt byggt upp ett ekosystem som för samman dem som samlar in, sorterar och utnyttjar textilier.”

”Dessutom har man i Finland bland annat utvecklat lösningar kring maskinell sortering av textilier och utnyttjande av avlagda textilier. I Finland finns det alltså beredskap att i framtiden behandla och utnyttja material från avlagda textilier, också sådana som kommer från andra håll.”

Också konsumenterna har ansvar

Vid anskaffningen av textilier fästs uppmärksamhet också vid konsumentens ansvar. Konsumenterna och deras val har en nyckelroll inom textilindustrin.

Satumaija Mäki anser att ansvarstagandet och intresset för mode inte utesluter varandra. Det viktigaste är att köpa endast sådana kläder som tas i aktiv användning och att underhålla dem i enlighet med skötselråden. Enligt Mäki lönar det sig för konsumenterna att också använda lite tid på att bekanta sig med olika företag. I allmänhet berättar företagen om sin verksamhet på sin webbplats, i synnerhet om de har satsat på ansvarsfrågor.