Bild:
Nyheter 25.11.2020

Brexit närmar sig – är du beredd?

Dagen då Storbritannien och Nordirland verkligen lämnar Europeiska unionen, närmar sig. De svåra förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen är fortfarande på hälft på flera områden, men det är ändå många ändringar som träder i kraft den 1 januari 2021. Europainformationen inleder nu artikelserien Brexit 3.0, där vi ger praktiska exempel på hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka medborgarna.

Brexit kommer att påverka flera livsområden efter årsskiftet. För att dämpa oron en aning och reda ut vissa av problemen kommer vi att erbjuda Brexit-tips för olika situationer. Vi kommer att publicera infopaket om allt från resande till näthandel.

Brexit-tips 3.0 publiceras på vår webbplats och i sociala medier. Och medan du väntar på infopaketen kan du läsa artikeln Information om Brexit på vår webbplats.

Brexit i korthet

Brexit trädde i kraft den 1 februari 2020 varefter en 11 månader lång övergångsperiod inleddes. Under övergångsperioden har Storbritannien alla de rättigheter och skyldigheter som EU:s medlemsstater har, och landet betalar sin medlemsavgift till EU. Storbritannien deltar däremot inte längre i EU:s beslutsfattande eller i EU-organens verksamhet.

Målet är att EU och Storbritannien ska förhandla om sin framtida relation separat inom varje politikområde innan övergångsperiodens slut. På grund av den snäva tidtabellen kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021.

Tidslinje över EU:s och Storbritanniens förhandlingar på rådets webbplats
Läs mer om Brexit på statsrådets webbplats och på webbplatsen för Finlands ambassad i London.