Bild:
Nyheter 25.11.2020

BREXIT-TIPS 3.0: Resor till Storbritannien

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Detta innebär ändringar i resorna mellan EU-länderna och Storbritannien.

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med 1 januari 2021, kan EU-medborgare resa till Storbritannien utan visum och stanna där i upp till sex månader. Brittiska medborgare kan resa till EU-området utan visum för kortare vistelser (90 dagar inom en period på 180 dagar).

När man reser till Storbritannien ska man ha ett pass som är giltigt under hela resan. Fram till 1 oktober 2021 duger också ett finländskt identitetskort som resedokument när man reser till Storbritannien. Ett undantag till detta är gränsarbetare och de EU-medborgare som har uppehållstillstånd i Storbritannien via registreringssystemet EU Settlement Scheme (pre-settled eller settled status). Personer som hör till dessa grupper kan använda identitetskortet som resedokument fram till 31 december 2025.

Före resan lönar det sig att bekanta sig med de lokala myndigheternas inreseregler i Storbritannien. Du kan också gå till de brittiska myndigheternas webbplats för att kontrollera om du behöver visum. När du planerar resan lönar det sig dessutom att läsa resemeddelandet på utrikesministeriets webbplats och göra en reseanmälan.

Vad händer med roamingavgifterna?

EU:s gemensamma regler om roamingavgifter gäller inte Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Teleföretagen ser till att roamingavgifterna i fortsättningen avtalas på kommersiell grund, i och med att pristaket för roamingavgifterna inte längre tillämpas. Myndigheterna deltar inte i prissättningen. Det kommer att påverka avgifterna under resor i Storbritannien.

”Avgifterna för att exempelvis använda internet under en semesterresa i Storbritannien, kan bli högre. Kontrollera före resan vilka avgifter din operatör tar ut för roaming”, tipsar Silja Pasanen, som är EU-samordnare vid kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden.

Resa med sällskapsdjur mellan EU och Storbritannien

Det brittiska passet för sällskapsdjur är från och med den 1 januari 2021 inte längre i kraft inom Europeiska unionen. Det kan därmed inte användas för införsel i EU:s medlemsstater av hundar, katter och illrar i egenskap av sällskapsdjur från Storbritannien. Vid införsel av sällskapsdjur från Storbritannien i EU-länder ska det hälsointyg som krävs vid import från tredjeland uppvisas. Nordirlands pass för sällskapsdjur är dock fortfarande i kraft inom EU.

Rabiesvaccination krävs för hundar, katter och illrar som i egenskap av sällskapsdjur förs in från Storbritannien.  Det krävs dock ingen undersökning av antikroppar mot rabies efter vaccinationen. Hundar ska vara avmaskade mot dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) innan de kommer över gränsen. Före resan lönar det sig att gå in på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats och bekanta sig med de krav som ställs när man reser med sällskapsdjur in i EU-området från länder utanför EU.

EU-passet för sällskapsdjur gäller fortfarande vid införsel av sällskapsdjur från EU till Storbritannien och sällskapsdjuren får återvända från Storbritannien till EU med detta pass. Storbritannien kräver rabiesvaccination av hundar, katter och illrar som i egenskap av sällskapsdjur införs från EU, men inte undersökning av antikroppar. Hundar som införs direkt i Storbritannien från andra länder än Finland, Irland, Malta och Norge ska vara avmaskade mot Echinococcus multilocularis.

Artikeln har uppdaterats 30.12.2020. EU och Storbritannien slutförde förhandlingarna om sin framtida relation den 24 december 2020. Artikeln har uppdaterats i fråga om resor för människor och sällskapsdjur efter det att avtalet tecknades.

De brittiska myndigheternas anvisningar om resor