Bild:
Nyheter 3.12.2020

Brexit-tips 3.0: Köp i brittiska webbutiker

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten för varor mellan EU-länderna och Storbritannien. Detta innebär ändringar i resorna mellan EU-länderna och Storbritannien.

”Jag vill beställa kläder från Storbritannien efter den 31 december 2020. Vad borde jag tänka på?”

När övergångsperioden är slut behandlas varor som beställts från Storbritannien på samma sätt som varor från andra tredjeländer, det vill säga icke-EU-länder, till exempel USA. Det betyder att varorna ska tullas, man måste betala mervärdesskatt och eventuellt tullavgift. Du kan beräkna ungefärliga tullavgifter med hjälp av räknaren på Tullens webbplats.

Om transporten av varorna har börjat före utträdesdagen, behandlas varorna som unionsvaror vid ankomsten till Finland och ingen moms behöver betalas för dem. Om transporten emellertid börjar först efter utträdesdagen ska försändelsen förtullas och momsen betalas, även om beställningen hade gjorts före utträdesdagen och momsen hade betalats till Storbritannien.

”Jag beställer regelbundet kosttillskott och läkemedel från brittiska nätbutiker. Kommer brexit att påverka det?”

Bestämmelserna om import av läkemedel för människor och djur från Storbritannien till EU ändras fr.o.m. den 1 januari 2021. Storbritannien byter till tredjelands ställning och Storbritannien hör inte mera till EES-området. Det är helt förbjudet att beställa läkemedel per post från länder utanför EES-området. Det är helt förbjudet att beställa läkemedel per post från länder utanför EES-området, så från och med den 1 januari 2021 får man inte längre ta emot läkemedel per post från Storbritannien. Mer information om beställning av läkemedel finns på Fimeas webbplats.

När det gäller kosttillskott finns det inga begränsningar, och privatpersoner kan beställa till exempel vitaminer från länder utanför EU.

På Tullens webbplats hittar du mer information om hur brexit påverkar enskilda konsumenters beställningar på nätet.

Artikeln har uppdaterats 29.12.2020. EU och Storbritannien slutförde förhandlingarna om det framtida förhållandet 24.12.2020. Artikeln har uppdaterats sedan avtalet trädde i kraft i frågan om import av läkemedelspreparat.