Bild: Euroopan unioni
Nyheter 11.5.2021

Konferensen om Europas framtid har kommit i gång – Delta i diskussionen om Europas utveckling

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.5.2021
Pressmeddelande 302/2021

Konferensen om Europas framtid är ett unikt och aktuellt tillfälle att diskutera Europas utmaningar och målsättningar. Oavsett varifrån du kommer och vad du gör erbjuder konferensen ett tillfälle att begrunda hur du vill att Europeiska unionens framtid ska se ut.

Konferensens idé är att EU-medborgarna får framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. Detta möjliggörs genom att ordna ett stort urval evenemang på EU-nivå, nationell nivå, regional nivå och lokal nivå enligt principen om ett underifrånperspektiv. Deltagande möjliggörs även med hjälp av digitala verktyg.

Konferensen inleddes på Europadagen den 9 maj 2021 i Strasbourg, delvis virtuellt på grund av pandemiläget. I evenemanget deltog bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron, Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och det nuvarande EU-ordförandelandet Portugals premiärminister António Costa.

Målet är att det civila samhället aktivt ska delta i konferensen och ordna olika evenemang. Information om evenemangen under konferensen samlas på kommissionens flerspråkiga webbplattform. Via plattformen kan medborgarna också dela med sig av sina tankar och åsikter och lämna in förslag.

”Låt oss tillsammans ta vara på tillfället att på EU-nivå föra fram även finländska åsikter på gräsrotsnivå. Genom att aktivt delta i debatten gör vi den finländska folksjälen mer synlig också i konferensens kommande slutsatser”, uppmuntrar Europaminister Tytti Tuppurainen.

Konferensen ska lägga fram sina slutsatser före våren 2022. Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen har åtagit sig att lyssna på européerna och se över slutsatserna inom ramen för sina befogenheter och EU:s grundfördrag.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, statsrådets kansli