Bild: VNK
Nyheter 17.9.2021

Ministrarnas ”Europa är vi”-turné har kommit i gång

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.9.2021 | Publicerad på svenska 17.9.2021
Pressmeddelande 522/2021

Europaminister Tytti Tuppurainen öppnade serien av diskussionsmöten om EU under rubriken ”Europa är vi” i Helsingfors torsdagen den 16 september. Finlands ministrar kommer under hösten och vintern att resa runt i landet för att diskutera Europas framtid med finländarna. Ministrarnas ”Europa är vi”-turné är en del av konferensen om Europas framtid.

Ministerturnén inleddes på Narinken i Helsingfors, där Europaminister Tuppurainen fick höra allmänhetens tankar och förhoppningar angående Europas framtid. Teman som togs upp till diskussion var bland annat sysselsättning, jämställdhet och klimatförändringen.

”Nu är det viktigt att höra finländarnas synpunkter på Europapolitiken som vägledning inför framtiden. Coronatiden har visat hur viktigt det är att vi i Europa kan agera tillsammans och stärka vår gemensamma krishanteringsförmåga. Samtidigt hittar vi säkert alla på något som vi måste lyckas med ännu bättre. För att vi fortsatt ska vara en stark påverkare i världspolitiken är det viktigt att vi stärker vår gemensamma värdegrund och tryggar rättsstatsprincipen också här hemma”, säger minister Tuppurainen.

Invigningen av ministerturnén fortsatte med en paneldiskussion om konferensen om Europas framtid. I diskussionen deltog förutom Europaminister Tuppurainen också Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen och riksdagsledamot Eveliina Heinäluoma. Tillförordnad chef för Europeiska kommissionens representation i Finland Maria Kokkonen kommenterade diskussionen.

Arrangörer var statsrådets kansli, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets kontor i Finland, utrikesministeriets Europainformation och Finland i Europa rf. Diskussionen kan också ses i efterhand på LivekatsomoLink to an external website och FacebookLink to an external website.

”Konferensen om Europas framtid är EU-institutionernas gemensamma insats för att väcka en omfattande medborgardebatt om Europas framtid. Eftersom vårt arbete är gemensamt är det naturligt att samarbeta med de parter i Finland som förbundit sig till konferensen. Vi har en gemensam uppgift: att göra finländarnas röster och idéer hörda vid Europas gemensamma förhandlingsbord”, konstaterar minister Tuppurainen.

Över hälften av Finlands ministrar deltar i ”Europa är vi”-turnén. Det ordnas ett flertal diskussionsmöten på olika håll i landet. Den nordligaste orten där det ordnas ett diskussionsmöte är Utsjoki. Mötet där är samtidigt EU:s nordligast belägna evenemang inom ramen för konferensen om Europas framtid.

Information om datum och orter för ministerturnén offentliggjordes i samband med invigningen på evenemangets webbplatsLink to an external website och på framtidskonferensens webbplattformLink to an external website. Det informeras också om evenemangen i pressmeddelanden från ministerierna, på sociala medier och i tidningsannonser. Efter varje evenemang under turnén går det att läsa på plattformen om vilka utmaningar och möjligheter som togs upp. Finlands ministrar framför dessa hälsningar vid framtidskonferensens plenum EU-nivå.

På Europainformationens webbplats finns en enkätLink to an external website där allmänheten får framföra sina synpunkter på vilka frågor som borde behandlas i diskussionerna med ministrarna. Svarstiden går ut vid utgången av september.

Det är också fritt fram att dela sina tankar på framtidskonferensens webbplattformLink to an external website som är öppen för alla. På webbplattformen får allmänheten uttala sig exempelvis om värden, klimatförändringen, ekonomin, hälsa och utbildning. Den EU-gemensamma hashtaggen i sociala medier är #FramtidenÄrDin.

Ytterligare information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 459, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli