Bild: VNK
Aktuellt 8.11.2021

Ministrarna Haavisto och Skinnari diskuterar ett globalt starkare EU och möjligheter till civil påverkan under turnén Europa är vi

Utrikesminister Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari ska diskutera Europas framtid vid varsitt offentligt diskussionsmöte i november under ministerturnén Europa är vi. Utrikesminister Pekka Haavisto ska dryfta EU:s globala roll vid ett diskussionsmöte i Tankehörnan vid Helsingfors universitet den 9 november. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari ska diskutera möjligheter till civil påverkan i Lahtis huvudbibliotek den 16 november. Avsikten med diskussionsmötena är att höra allmänhetens tankar och förhoppningar angående Europas framtid.

Utrikesminister Haavisto välkomnar dig till ett diskussionsmöte om ett globalt starkare EU i Tankehörnan vid Helsingfors universitet den 9 november

Vilken roll har EU som en global aktör i världen? Vilka globala utmaningar står EU inför? Hur ska EU utveckla sin krishanteringsberedskap för att kunna reagera på framtida, mer utmanande kriser? Kom och träffa utrikesminister Pekka Haavisto och diskutera EU:s framtid som en global aktör tisdagen den 9 november 2021 kl. 9.00 i Tankehörnan vid Helsingfors universitet (Universitetsgatan 4, Helsingfors).

Vid mötet diskuteras också globala utmaningar för Europa och EU, bland annat klimatförändringarna och den allt hårdare stormaktspolitiken.

Vi behöver en ingående medborgardebatt om EU:s globala roll, eftersom Europa har ett allt större ansvar som förebild för gemensamma värderingar i en värld där de mänskliga rättigheterna, demokratin och yttrandefriheten utmanas från olika håll. EU står inför flera globala utmaningar som bara kan lösas genom globalt, multilateralt samarbete. Jag hoppas att finländarna gör sin röst hörd när vi tar fram nya riktlinjer för Europa i världen.
– Pekka Haavisto, utrikesminister

Ministern diskuterar EU:s globala roll med allmänheten. I diskussionen deltar även Tyyne Karjalainen,   forskare vid Utrikespolitiska institutet, och Inka Sylgren, vice ordförande för styrelsen för studentkåren vid Helsingfors universitet. Du är välkommen att ställa frågor och framföra dina synpunkter på plats i Tankehörnan. Diskussionen sänds också direkt på webben, och det är möjligt ställa frågor och kommentera under sändningen.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari välkomnar dig till ett diskussionsmöte om medborgarnas röst i EU-beslutsfattandet i Lahtis huvudbibliotek den 16 november

Vilka är medborgarnas möjligheter att påverka i EU? Hur påverkar EU-beslutsfattandet finländarnas vardag? Kom och träffa utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och diskutera ett socialt hållbart Europa tisdagen den 16 november 2021 kl. 10.30 i Lahtis huvudbiblioteks auditorium (Kirkkokatu 31, Lahtis).

Vid mötet diskuteras också bland annat på vilka politikområden finländarna borde fatta beslut själva i framtiden och hur EU medför välfärd och möjligheter för finländarna. Dessutom diskuteras förverkligandet av ett av EU:s viktigaste grundläggande värden – den fria rörligheten – under och efter coronapandemin och möjligheterna återgå till det som var förr.

Medborgarna och i synnerhet de unga behöver en starkare röst i EU-beslutsfattandet. Konferensen om Europas framtid är ett bra tillfälle att föra fram nya tankar och perspektiv. EU-inflytande kan kännas som en svår och avlägsen fråga, men det gäller saker som påverkar allas vår vardag. Nu är det läge att dela med sig av sina önskemål och idéer om ett bättre EU. EU är till för sina medborgare.
– Ville Skinnari, utvecklings- och utrikeshandelsminister

Ministern diskuterar möjligheterna till civil påverkan med allmänheten. I diskussionen deltar även Europaparlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri och Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid Ninni Norra. Diskussionsmötet är öppet för alla. Du är välkommen att framföra dina synpunkter på Europas framtid på plats i Lahtis huvudbibliotek. Diskussionen sänds också direkt på webben, och det är möjligt att ställa frågor under sändningen. Vi önskar att publiken deltar aktivt i diskussionen!

Under hösten och vintern besöker Finlands ministrar olika orter runt om i landet för att höra finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid. De signaler ministrarna får av allmänheten blir en del av EU:s överläggningar om hurdant Europa vi vill bygga upp. Europa är vi-diskussionsmöten ordnas som en del av konferensen om Europas framtid.

 

  • Mer information om utrikesministerns diskussionsmöte ”Ett globalt starkare EU” i Tankehörnan vid Helsingfors universitet finns på turnésajten och på evenemangets Facebooksida