Bild:
Nyheter 11.6.2021

Ninni Norra utsedd till Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.6.2021
Pressmeddelande 377/2021

Syftet med konferensen om Europas framtid är att EU-medborgarna får framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. Vid konferensen betonas ungdomars perspektiv, varför statsrådets kansli bad Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf att utse en finländsk medborgarrepresentant till konferensens plenum. Till medborgarrepresentant utsågs den 20-åriga Ninni Norra från Helsingfors.

Norra har suttit i Europeiska ungdomsparlamentets lokala styrelse samt innehaft representations- och ordförandeuppdrag såväl i Finland som utomlands. För närvarande innehar hon ett förtroendeuppdrag i Allians rf:s internationella ungdomspolitiska grupp. Som medlem i denna grupp har Norra deltagit bland annat i EU:s ungdomskonferens och i EU:s ungdomsdialog.

”Konferensen om Europas framtid är inte bara ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma beslutsfattarna på våra idéer, utan också ett tillfälle att fundera på hurdan EU-politik vi vill föra i framtiden. Som medborgarrepresentant ser jag det som viktigt att öka intresset för debatten om EU-frågor, eftersom varje beslut som fattas i unionen påverkar vår vardag åtminstone indirekt. Genom att utveckla samarbetet under stabila tider kan vi klara också kommande motgångar”, konstaterar Norra.

Det första plenarsammanträdet under konferensen om Europas framtid ordnas i Strasbourg och delvis på distans den 18–19 juni 2021. Vid plenarsammanträdena representeras Finlands regering i regel av Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och en annan minister beroende på vilka teman som ska behandlas.

”När vi tillsammans diskuterar Europas framtid är det viktigt att unga européer, vår framtid, får sin röst hörd. I Finland har vår strävan varit att betona det här också i vårt val av medborgarrepresentant. Jag önskar den nyutsedda medborgarrepresentanten Ninni Norra framgång i hennes viktiga uppgift”, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Målet för konferensen om Europas framtid är att det civila samhället aktivt ska delta och ordna olika evenemang. Information om evenemangen under konferensen samlas på kommissionens flerspråkiga webbplattform. Via plattformen kan medborgarna också dela med sig av sina tankar och åsikter och komma med förslag.

Konferensen inleddes på Europadagen den 9 maj 2021 i Strasbourg, delvis virtuellt på grund av pandemiläget. Avsikten är att konferensen ska lägga fram sina slutsatser före våren 2022. Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen har åtagit sig att lyssna på européerna och se över slutsatserna inom ramen för sina befogenheter och EU:s grundfördrag.

Ytterligare information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 459, statsrådets kansli, och Ninni Norra, medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid, tfn 040 353 1321