Bild: Leo Svahnbäck

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 10.5.2021

Månadens fråga: Vad är konferensen om Europas framtid?

Konferensen om Europas framtid (Conference on the Future of Europe) startar på Europadagen den 9 maj. Konferensens idé är att EU-medborgarna får framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. Vi frågade tjänstemannasekreteraren vid utrikesministeriets Europaavdelning Leo Svahnbäck vad konferensen egentligen går ut på och hur finländarna kan delta i den.

Hur vill du att Europa ska se ut i framtiden? Det är frågan som ställs under den årliga konferensen om Europas framtid som inleds på Europadagen den 9 maj. Frågan ställs till alla europeiska medborgare och i synnerhet till ungdomarna. Vi får alla uttrycka våra önskemål, behov och drömmar – utan begränsningar.

Hur vill du att Europa ska se ut i framtiden? Det är frågan som ställs under den årliga konferensen om Europas framtid som inleds på Europadagen den 9 maj.

Konferensen har delats in i aktuella teman: hälsa, klimat och miljö, utbildning, ekonomi, digitalisering, säkerhet, EU:s värderingar och roll i världen och så vidare. Indelningen i teman är en bra strategi, eftersom det gör det lättare att formulera frågor och ta ställning till dem. Detta gäller säkert all samhällelig debatt, men alldeles särskilt EU-beslutsfattandet, som kan kännas lite avlägset.

För att delta i debatten behöver du verkligen inte veta allt om allt. Välj ett tema som intresserar dig och presentera din synpunkt, en detaljerad ståndpunkt eller en övergripande vision. När vi deltar i diskussionen blir våra budskap hörda, vi lär oss av varandra och våra tankar kan förädlas. Genom dialog kommer vi ut ur vår egen bubbla.

Vi spräcker bubblor tillsammans

Att föra samman EU-medborgarna medan coronakrisen pågår kräver nya metoder. De lokala, regionala, nationella och europeiska evenemangen kommer att vara samtidigt både traditionella och virtuella. I Finland ordnas konferensens evenemang bland annat av statsrådet, utrikesministeriets Europainformation, justitieministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Det är emellertid inte bara en intern övning för statsförvaltningen.

Vi har kommit överens om gemensamma principer för evenemangen i anslutning till konferensen. Dessa är öppenhet, geografisk spridning och transparens. Själv skulle jag också vilja lyfta fram respekten för andra.

Ju mer universitet, civilsamhällesorganisationer och intresseorganisationer engagerar sig, desto bättre. Vi samarbetar med alla. Till exempel föreningen Finland i Europa genomför med stöd av Europainformationen och Europaparlamentet en kampanj i anslutning till konferensen som inbegriper rundabordssamtal, poddar, videor, bloggar, undersökningar och bidrag från allmänheten.

Vi har kommit överens om gemensamma principer för evenemangen i anslutning till konferensen. Dessa är öppenhet, geografisk spridning och transparens. Själv skulle jag också vilja lyfta fram respekten för andra.

Glöm byråkrati och strukturer

De finns nog där ändå, tro mig. Men den här gången spelar de en välförtjänt biroll.

Vi vill att diskussionen ska vara livsbejakande och genuin. Under ett helt år samlas idéer om framtiden samlas in på den innovativa webbplattformen, som spelar en viktig roll i att engagera medborgarna. På plattformen samlas information om alla evenemang som ordnas under konferensen och alla idéer som framförs där. På plattformen kan vem som helst öppna sin egen idékista.

Tröskeln för att framföra sina åsikter är inte hög, och till exempel civilsamhällesorganisationernas evenemang kopplas direkt till EU-nivån. Också resultaten av de olika evenemangen samlas på plattformen, där de sedan sammanfattas och analyseras.

Diskussionen pågår i ett helt år och resultaten sammanfattas våren 2022. Sedan har vi en bättre uppfattning om i vilken riktning vår Europeiska union ska utvecklas.

Bild: Europeiska unionen.

Om du inte deltar, kan du klaga

– Men du kan inte påverka. För att lite karikera.

Men när du deltar i diskussionen, på det sätt som passar dig, och noga utformar ditt budskap, kan du förflytta berg – på riktigt. Alla lyssnar på goda argument. Det har jag många positiva erfarenheter av från mötesborden i Bryssel. Goda motiveringar vinner ofta omröstningen.

I den europeiska framtidsdebatten finns det lika många synvinklar som personer som framför dem, och i slutändan ska de jämkas samman till en väg som vi kan gå på. Genom att delta är du med och förhandlar om vilken riktning som väljs.

I dagens flöden i sociala medier är det lätt att hamna i en egen bubbla där man alltid har rätt. Detta motsvarar inte verkligheten och för inte saker och ting vidare. I den europeiska framtidsdebatten finns det lika många synvinklar som personer som framför dem, och i slutändan ska de jämkas samman till en väg som vi kan gå på. Genom att delta är du med och förhandlar om vilken riktning som väljs.

Framtidsdebatt låter kanske som filosofisk liturgi, men den är fast förankrad i vardagen – bara vi kan presentera saker på ett konkret sätt. Genom att engagera oss alla i EU-debatten bidrar vi till att vårt gemensamma europeiska projekt rör sig i den riktning vi önskar.

Följ Europainformationen häng med!

 

Skribenten arbetar med allmänna EU-frågor vid utrikesministeriet. Dessförinnan arbetade han fyra år vid EU-representationen i Bryssel och tre år vid Finlands ambassad i Peking.