Bild: VNK
Aktuellt 1.9.2021

Vilka EU-frågor vill du diskutera?

Din röst behövs. Konferensen om Europas framtid ger EU-medborgarna ett unikt tillfälle att diskutera Europas mål och framtid.

Som en del av konferensen ordnar statsrådet evenemangsserien ”Europa är vi”, där finländska ministrar besöker hela landet under hösten och vintern för att lyssna på finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid. Allmänhetens åsikter förs vidare och blir en del av EU:s överläggningar om vilket slags Europa vi vill bygga.

Vi startar en ny evenemangsserie med en pop-up-lansering i Helsingfors i september. De egentliga evenemangen inleds den 20 september med att arbetsminister Tuula Haatainen träffar studerande på andra stadiet i Vanda, och den 2 oktober deltar Europaminister Tytti Tuppurainen i ett evenemang i Villmanstrand.

Besvara enkäten och påverka!

Svaren till denna enkät inkluderas i diskussionen under framtidskonferensen och används som diskussionsunderlag under höstens evenemangsserie.

Du kan också gå in på webbplattformen för konferensen om Europas framtid och ge din syn på olika EU-frågor. Ju fler finländare som deltar i diskussionen om Europas framtid, desto bättre gör vi olika finländska perspektiv hörda.

Besvara enkäten och delta i utlottningen för Polar Ingite-sportilocka här. 

Vi hoppas att du berättar din åsikt genom att svara på den bifogade enkäten senast den 30.9.2021. Utlottningen görs den 1 oktober 2021.

Artikeln har uppdaterats 23.9: länk till evenemangsseriens webbplats har lagts till.