Bild:
Aktuellt 2.5.2023

Europadagen firas den 9 maj – allt viktigare med fred och sammanhållning i Europa

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. I år uppmärksammas Europadagen i Helsingfors centrumbibliotek Ode och på webben. På programmet står flera aktuella diskussioner om Finlands och Europas framtid, musik och visningar av finalistfilmerna till LUX-publikpriset på Kino Regina.

På Europadagen den 9 maj kl. 10.00 ordnar Europainformationen i Maijasalen i Ode en diskussion med temat ”Hur stärker EU och Nato säkerheten i Europa?”. Vilken betydelse har EU för Finlands säkerhet? Vad förändrar Natomedlemskapet, eller förändrar det någonting? Hur samarbetar EU och Nato?

Dagens talare är Piritta Asunmaa, chef för utrikesministeriets politiska avdelning, och Minna Ålander, forskare vid Utrikespolitiska institutet. Diskussionen leds av journalisten Rosa Kettumäki.

Det går att följa diskussionerna på plats eller på webben på eurooppapaiva.fi.

Mer information om programmet och Europadagen:

www.eurooppapaiva.fi

Fakta om Europadagen

Europadagen firas varje år den 9 maj. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. Det är också årsdagen för Schumandeklarationen. År 1950 höll Frankrikes utrikesminister Robert Schuman ett tal där han föreslog ett nytt politisk samarbete i Europa som skulle göra krig mellan de europeiska nationerna omöjligt.

Schumans tanke var att skapa ett europeiskt samarbetsorgan som gemensamt ska förvalta produktionen av kol och stål. Fördraget om detta undertecknades ett knappt år senare. Schumans förslag anses ha lagt grunden för dagens Europeiska union.

Schumandeklarationen