Bild: EU
Anställd vid EU 6.2.2024

Anställd vid EU – chef för Europeiska kommissionens representation

Europeiska kommissionen har i varje EU-medlemsland en representation som bland annat har till uppgift att föra en dialog om EU med medlemslandets ministerier, andra beslutsfattare och berörda grupper. Representationen sprider information särskilt om kommissionens initiativ och roll och mer allmänt om EU:s verksamhet. Maria Blässar arbetar i Helsingfors som chef för Europeiska kommissionens representation i Finland. Vi frågade henne vad som är det bästa med hennes jobb och vilka tips hon har till den som är intresserad av en karriär inom EU.

EU är en givande arbetsplats eftersom man får arbeta med verkligen viktiga och intressanta frågor. En ytterst viktig och givande aspekt i arbetet är nätverksbildning. Vi vill berätta om EU för journalister, intressegrupper och allmänheten i Finland. Vi samarbetar med politiker och myndigheter.

”Om du är intresserad av att arbeta inom EU, rekommenderar jag att du kontaktar kommissionens representation i Helsingfors”, säger Maria Blässar.

Det bästa med mitt jobb är att det alltid för med sig något nytt, helt nya saker och situationer. EU söker lösningar på stora samhälleliga frågor som gäller bland annat energi- och klimatpolitik, migration och utrikes- och säkerhetspolitik. Alla dessa är också av global betydelse. Jag lär mig något nytt varje dag. En särskild utmaning är att det finns så många frågor att arbeta med, och det skulle vara nödvändigt att satsa mer på att bearbeta och följa upp dem.

Jag har också tidigare arbetat med EU-ärenden såväl utomlands – i Genève, Bryssel och Stockholm – som i Helsingfors inom den finska statsförvaltningen och vid kommissionens representation. Jag är politices magister. Jag har också avlagt en Master of Science-examen vid London School of Economics and Political Science. Där fick jag inspirationen att söka mig till så kallad Blue Book-praktik vid Europeiska kommissionen, trots att man ännu inte visste om Finlands kommande EU-medlemskap. Den största skillnaden mellan mina tidigare och mitt nuvarande jobb är att jag nu ansvarar för hela organisationens verksamhet och för personalledningen.

Om du är intresserad av att arbeta inom EU, rekommenderar jag att du kontaktar kommissionens representation. Googla på EU-urat.fi, så kommer du till representationens webbplats där du hittar mer information om karriärmöjligheterna i EU. Det går också att ringa eller skicka e-post till oss. Gå in på vår webbplats och kolla in videon om fyra finländska EU-tjänstemäns liv i Bryssel.