Bild:
Anställd vid EU 3.4.2024

Anställd vid EU – lagstiftning och budgetberedning

Minna Ollikainen arbetar i Europaparlamentet som rådgivare till direktören med ansvar för de utskott som arbetar med budgetfrågor. I denna artikel i serien ”Anställd vid EU” berättar hon om sin karriär och delar med sig av sina tips till alla som är intresserade av att arbeta inom EU.

Det bästa med mitt jobb är att det är så mångsidigt och internationellt, och att jag får arbeta med intressanta frågor. Det gör EU till en givande arbetsplats att resultaten av lag- och budgetberedningen blir synliga i vardagen, till exempel i form av flygpassagerares rättigheter eller EU:s sammanhållningspolitik och återhämtningsinstrument. Arbetsuppgifterna är varierande – det roligaste jag fick göra ifjol var att delta i arrangemangen av parlamentets första fotbollsturnering EP Cup.

Från Bryssel till Strasbourg, från Helsingfors till Florens

I parlamentet har jag arbetat vid utskottssekretariat och i talmannens kabinett, och sysselsatt mig med lagstiftningssamordning, kommunikation och forskning. Huvudsakligen har jag befunnit mig i parlamentet i Bryssel, i Strasbourg under plenarsammanträden och i Helsingfors på parlamentets kontor. Dessutom har jag arbetat vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Under Finlands EU-ordförandeskap 2019 var jag utlånad till budgetteamet vid Finlands ständiga representation vid EU.

Det som mest skiljer mitt nuvarande jobb från mina tidigare är dess mångsidighet, europeiska perspektiv och språkliga och kulturella mångfald. Särskilda utmaningar är att samordna interinstitutionella förhandlingar på politisk och teknisk nivå, främja administrativa reformer och reglera arbetsdagens längd.

Från nationell förvaltning till en EU-karriär

Jag inledde min karriär som EU-praktikant vid finansministeriet och fortsatte därifrån till Finlands Banks Young professionals-program. Efter att ha klarat EU:s uttagningsprov började jag arbeta vid Europaparlamentet i Bryssel. Jag har avlagt ekonomie magisterexamen vid Hanken med nationalekonomi som huvudämne. Jag är också magister i Europarätt. Jag utexaminerades från University of Leicester med handelsrätt som huvudämne.

Om du är intresserad av en EU-karriär, rekommenderar jag att du söker dig till praktik inom nationell förvaltning, vid EU-institutionerna eller i andra internationella uppgifter. Det lönar sig också att satsa på att studera språk, eftersom språkkunskaperna säkert kommer till nytta i EU-arbete. Det lönar sig att förbereda sig väl inför EU:s uttagningsprov, och sedan gäller det att inte tappa modet om man inte klarar provet på första försöket. Provet kräver både god tur och ihärdighet – de som klarat provet är helt vanliga människor.