Kategori: Anställd vid EU

Anställd vid EU – tips på en komplett praktikansökan

Våren och sommaren är högsäsong för ansökan om praktik inom EU. Bland annat praktikplatserna till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europarådet är öppna. Ta först noggrant del av ansökningsförfarandet. På internet finns mycket information om hur du undviker de vanligaste fallgroparna och går vidare till den sista gallringen tillsammans med de andra som lämnat in felfria ansökningar. Tur behövs inte i konkurrensen, det enda egentliga hemliga vapnet är förmåga att följa ansökningsanvisningarna.

Anställd vid EU 12.7.2024

Anställd vid EU – samarbete mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet

Sanna Kangasharju arbetar på Europaparlamentets kontor i London som kontaktperson med uppgift att bygga upp och upprätthålla kontakter mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet. I denna artikel i serien ”Anställd vid EU” berättar hon om sin karriär och delar med sig av sina tips till alla som är intresserade av att arbeta inom EU.

Anställd vid EU 30.5.2024

Anställd vid EU – lagstiftning och budgetberedning

Minna Ollikainen arbetar i Europaparlamentet som rådgivare till direktören med ansvar för de utskott som arbetar med budgetfrågor. I denna artikel i serien ”Anställd vid EU” berättar hon om sin karriär och delar med sig av sina tips till alla som är intresserade av att arbeta inom EU.

Anställd vid EU 3.4.2024

Anställd i EU – den gröna omställningen och jämställdhetsfrågor i fokus

Amaya Einola arbetar i Europeiska kommissionen med temana hållbar utveckling och jämställdhet. Arbetet i enheten för Europeiska fonden för hållbar utveckling omfattar nära samarbete med de europeiska utvecklingsbankerna, och syftet är att skapa fungerande samarbetsmodeller mellan den offentliga och den privata sektorn. Vi frågade Einola vad som motiverar henne i arbetet och hurdana tips hon skulle ge den som är intresserad av en EU-karriär.

Anställd vid EU 21.2.2024

Anställd vid EU – chef för Europeiska kommissionens representation

Europeiska kommissionen har i varje EU-medlemsland en representation som bland annat har till uppgift att föra en dialog om EU med medlemslandets ministerier, andra beslutsfattare och berörda grupper. Representationen sprider information särskilt om kommissionens initiativ och roll och mer allmänt om EU:s verksamhet. Maria Blässar arbetar i Helsingfors som chef för Europeiska kommissionens representation i Finland. Vi frågade henne vad som är det bästa med hennes jobb och vilka tips hon har till den som är intresserad av en karriär inom EU.

Anställd vid EU 6.2.2024

Anställd vid EU: internationella operationer

Tidigare officeren vid Gränsbevakningsväsendet och Tullens generaldirektör Antti Hartikainen har under sin karriär också deltagit i flera EU-uppdrag. Han har bland annat varit chef för EU:s rådgivande uppdrag i Ukraina, EU:s gränsförvaltningsuppdrag i Libyen och EU:s rådgivande grupp för Armenien.

Aktuellt 7.7.2023

Anställd vid EU: från ministeriet till EU

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. Mikko Hakkarainen arbetar bland annat med Schengenfrågor vid kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor. Europainformationen frågade Hakkarainen hur han kommit att arbeta vid EU och vilka tips han har för dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 21.3.2023

Anställd vid EU – Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. En av dem arbetar vid Kemikaliemyndigheten ECHA, men bara ett tag till. Vice generaldirektör Jukka Malm var med och inrättade en ny EU-myndighet i Finland. Vi ställde honom några frågor om hur det har känts att arbeta vid den decentraliserade EU-myndigheten och med kemikalielagstiftningen.

Aktuellt 29.3.2022

Anställd vid EU: EU-korrespondent Jenni Virtanen

Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Ett ännu större antal personer arbetar med uppgifter som har en nära koppling till unionen. Jenni Virtanen arbetar som EU-korrespondent för Helsingin Sanomat i Bryssel. I Bryssel arbetar drygt 1 000 EU-journalister, för närvarande är åtta av dessa finländare. Vi frågade Jenni Virtanen hur hon började arbeta med EU och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 6.5.2021

Anställd vid EU: kommissionärens medarbetare Suvi Leinonen

EU har verksamhet inom en mångd olika politikområden och sysselsätter över 40 000 personer. Drygt tusen av dessa är finländare. Suvi Leinonen arbetar vid kommissionär Jutta Urpilainens kansli och får främja målen för hållbar utveckling enligt sina egna värderingar. Europainformationen frågade Suvi Leinonen hur hon började arbeta vid Europeiska unionen och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 5.5.2021