Bild:
Anställd vid EU 21.2.2024

Anställd i EU – den gröna omställningen och jämställdhetsfrågor i fokus

Amaya Einola arbetar i Europeiska kommissionen med temana hållbar utveckling och jämställdhet. Arbetet i enheten för Europeiska fonden för hållbar utveckling omfattar nära samarbete med de europeiska utvecklingsbankerna, och syftet är att skapa fungerande samarbetsmodeller mellan den offentliga och den privata sektorn. Vi frågade Einola vad som motiverar henne i arbetet och hurdana tips hon skulle ge den som är intresserad av en EU-karriär.

Jag arbetar som ansvarig för Europeiska centralbanken och jämställdhetsfrågor inom generaldirektoratet för internationella partnerskap. Min enhet ansvarar för Europeiska fonden för hållbar utveckling som planerar innovativa nya finansieringsformer för att främja hållbar utveckling. Eftersom det årliga finansieringsgapet för målen för hållbar utveckling är uppskattningsvis fyra biljoner dollar, är det viktigt att öka andelen privat finansiering i miljöprojekt och övriga projekt inom hållbar utveckling. Den gemensamma utmaningen för alla är att få målen för hållbar utveckling tillbaka på rätt spår.

Samarbete och mångsidiga teman

Vi samarbetar till exempel med sakkunniga från de andra generaldirektoraten för att se till att EU:s utrikespolitiska investeringsprogram fokuserar på landsspecifika ekonomiska, miljömässiga och sociala behov. Ett exempel på ett nytt program är Finlands biståndsfinansiär FinnFunds garantiprogram Africa Connected som främjar jämställdheten och digitaliseringen i Afrika.

Jag möter utmaningar vid samordningen av de olika aktörernas mål och prioriteringar. Jag stöter också på mycket nytt i mitt arbete, och särskilt inom hållbar utveckling kan det kännas att man måste ha många roller och kompetens i flera områden från naturvetenskap till ekonomi och samhällsvetenskap. Å andra sidan är det bästa med mitt arbete den mångsidiga kontakten med olika teman. Jag njuter av att jag får umgås med många slags yrkespersoner i mitt arbete.

Internationell erfarenhet är gynnsam

Under mina studier arbetade jag som medredaktör och forskningsassistent vid institutioner som huvudsakligen fokuserade på internationell hållbar utveckling, humanitärt bistånd och humanitär säkerhet. Jag har arbetat i Tyskland, enheten för hållbar utveckling i Bayern, där man främjade partnerskap med internationella aktörer för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård. I Berlin arbetade jag med initiativ som främjar medborgarfostran i det europeiska ungdomsparlamentet. Jag har arbetat som volontär inom FN och i gemenskapscentret för Sahara i Nordafrika.

Till min utbildning är jag dubbelmagister: magister i ekonomisk politik och magister i ekonomi (CEMS). Mina huvudämnen var analys av ändringar i samhällspolitik och utvecklingsforskning. Jag studerade vid Handelshögskolan i Köpenhamn och var utbytesstuderande vid det amerikanska universitetet i Kairo i Egypten där jag också studerade arabiska. Under mina kandidatstudier koncentrerade jag mig på förvaltningsvetenskap och sociologi.

Tips för en EU-karriär i karriärgrupper och av universitetens EU-karriärambassadörer

Om du är intresserad av EU som arbetsplats, lönar det sig att fundera på vilket generaldirektorat eller vilka program din egen bakgrund passar för och söka modigt. På nätet finns olika EU-karriärgrupper där du kan få tips för jobbsökning. Du kan ta reda på om ditt universitet har en EU-karriärambassadör som är en kontaktperson för studerande som intresserade av en EU-karriär. Det är viktigt att flera nordbor och finländare arbetar vid EU-institutionerna så att vi kan tjäna våra medborgare bättre!