Kategori: EU-kolumn

EU-kolumn: EU:s försvarssamarbete blir vardag

På det sättet är försvarspolitiken ett ovanligt område att det oberoende av nations- eller partigränser krävs kraftigare åtgärder av EU. I det diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid som EU-kommissionen presenterade den 7 juni 2017 leder alla de framställda scenarierna föga överraskande till fördjupat samarbete. Det kan finnas olika åsikter om vägen dit och om takten, men riktningen är klar.

EU-kolumn 19.6.2017

EU-kolumn: En historisk vecka i EU: Eppo

Storbritannien lämnade in sin anmälan om utträde den 29 mars. Förhandlingarna om utträdet inleds och samtidigt fortsätter det dagliga arbetet i EU som förr.

EU-kolumn 5.4.2017

En historisk vecka i EU: Eppo

EU har skrivit historia flera gånger under en enda vecka. I Rom firades den europeiska integrationens 60-årsjubileum den 25 mars och EU:s ledare försökte ingjuta tro på en gemensam framtid samtidigt som en i gänget just skulle lämna unionen.

EU-kolumn 3.4.2017

Kolumn: Investeringar i Afrika och grannländerna ska stödja hållbar utveckling

EU söker innovativa lösningar för att stödja hållbar utveckling i sina partnerländer i Afrika och i EU:s grannskap. Syftet är att svara mot de utmaningar som den globala migrationen ställer, skapa arbetstillfällen och uppnå bättre resultat i utvecklingssamarbetet i samarbete med den privata sektorn. Vi kan uppnå hållbarare resultat bland annat genom att förbättra förhållandena i migrationens ursprungsländer och stödja deras utveckling. För att stödja EU:s partnerländer håller man på att upprätta en europeisk fond för hållbar utveckling.

EU-kolumn 2.11.2016