Aktuellt

    "Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder"

    24.11.2015

    Jean-Claude Junckerin johtama komissio aloitti työnsä marraskuussa 2014 © Euroopan komissio

    Kommissionen som för ett år sedan inledde sitt arbete lotsad av Jean-Claude Juncker från Luxemburg vill vara mera politisk än sina föregångare och erbjuda klara tyngdpunkter och riktade åtgärder. Arbetet görs i team och samordnas av vice ordförandena för att främja de tio politiska prioriteter.

Mera

Månadens fråga

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor. Den här gången frågar vi Vesa Blomqvist, chef för Gränsbevakningsväsendets enhet för internationellt samarbete:

Fungerar Schengen och hur ser samarbetets framtid ut?

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

EU-basfakta_Europainformationen

EU-basfakta, 3:e reviderade upplagan 2014

EU-basfakta är en handbok, lärobok och en utmärkt arbetsbok som stöd för undervisning.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

29.-30.1. Helsingfors: Educamässan

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu