Aktuellt

    Erasmus+ -programmet stöder även idrott

    30.9.2014

    Parkour. Kuva: Emilia Kangasluoma/Team Finland

    Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014-2020. Avsikten med dess idrottsverksamhet är att uppmuntra idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete. Programmet stöder projekt genom vilka man skapar ny, innovativ praxis på en allmän europeisk nivå, men även nationellt, regionalt och lokalt.

Mera

Månadens fråga

Toivakka_pieni

Vi frågar varje månad opinionsbildare och sakkunniga om aktuella EU-frågor. Den här gången frågade vi Europa – och utrikeshandelsminister Lenita ToivakkaVarför har EU infört sanktioner mot Ryssland

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar vi inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fi
telefon0295 3500 10 på  vardagar kl. 9.00-12.00De obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

EU i korthet -kansi_200

EU i korthet

Vad är Europeiska unionen och vad omfattar den? Vad gör EU? Vad har vi för nytta av att vara EU-medborgare? Den uppdaterade broschyren EU i korthet sammanfattar basfakta om unionen och dess verksamhet.

Alla publikationer

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu