Aktuellt

    Europakommissionens arbetsprogram för 2015

    26.1.2015

    Junckerin komissio_kuva: EU

    Europakommissionen har publicerat sitt arbetsprogram för år 2015. Det är mera koncentrerat på stora utmaningar än tidigare års program. Bärande teman är förbättring av sysselsättning, tillväxt och investeringar i EU. I sitt nya arbetsprogram understryker kommissionen målsättningarnas transparens och ändamålsenlighet samt den nya kommissionens politiska mandat.

Mera

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

Euroopan kartta 2015

Europa 2015 -kartan

Europainformationens karta över Europa år 2015 innehåller Europeiska unionens medlemsländer, deras anslutningsår, länder i EU:s utvidgningsprocess och medlemsländer som hör till euroområdet och Schengen.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

2.2  i Kotka: Minister Toivakkas gästföreläsning

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu