Bild: Eurooppatiedotus
Nyheter 4.9.2019

Brexit-tips: beställningar via näthandel

Vid brexitförhandlingarna strävar Finland och EU efter ett avtal som garanterar Storbritanniens organiserade utträde ur unionen. Om resultatet av förhandlingarna är att avtalet inte träder i kraft, innebär det ett utträde utan avtal. Ett brexit utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Detta skulle medföra förändringar för de som bor i Storbritannien, de som reser dit och till exempel för de finska medborgare som köper varor via webben därifrån. Nedan beskriver vi olika exempel på de konsekvenser som ett utträde utan avtal kan få för näthandeln med varor från Storbritannien.

”Jag vill beställa en bröllopsklänning från Storbritannien i november. Vad behöver jag ta i beaktande, om Storbritannien utträder ur EU utan avtal?”

”Om ett brexit utan avtal blir verklighet, kommer varor som beställts från Storbritannien att förtullas och beskattas precis som när varor utanför EU köps via webben. Det betyder att beställningar värda över 22 euro förtullas och att det ska betalas mervärdesskatt. För beställningar värda över 150 euro ska det dessutom betalas tull. För de flesta bröllopsklänningar måste man således betala tull och mervärdesskatt”, konstaterar Nadja Painokallio, överinspektör vid Tullen.

Posten eller transportföretaget ska sända ett meddelande om förtullningen av din bröllopsklänning. För förtullningen ansvarar du själv. Du kan förtulla din beställning på webben genom förtullningstjänsten, köpa förtullningstjänsten av Posten eller transportföretaget eller förtulla försändelsen på ett av tullkontoren. I vissa webbutiker ingår förtullningen automatiskt i beställningen.

Du kan beräkna beloppen av skatterna och tullavgifterna till exempel på Tullens webbsida och med hjälp av tullräknaren. Till exempel skatten och tullen för en bröllopsklänning som kostar 540 pund inklusive postavgifter kan beräknas på följande sätt:

  • Först konverterar du priset till euro med Tullens tabell på valutaomräkningskurser, och då blir priset cirka 610 €.
  • Beloppet av tull på bröllopsklänningen är 12 % av värdet på själva klänningen med postavgifter, dvs. 12 %*610€ = 73.2 €
  • Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av värdet på själva klänningen med postavgifter och tullavgift, dvs. 24 %*(610 € + 73.2 €) = 163,97 €

Det totala priset på bröllopsklänningen blir således cirka 850 euro.

Man får endast importera till EU sådana radioanläggningar som uppfyller EU:s krav.

”Jag funderar på att beställa en drönare från Storbritannien. Inverkar ett brexit utan avtal också på beställningar av drönare?”

Liksom bröllopsklänningen, ska även drönare förtullas när de har beställts från Storbritannien. I praktiken ska det i de flesta fall betalas en mervärdesskatt på 24 % och, då beställningen överskrider 150 euro, även en tull på 1,6 %.

Till exempel för en drönarebeställning på 200 euro inklusive postavgifter

  • är tullen 1,6 % * 200 dvs. cirka 3,20 €
  • är mervärdesskatten 24 % * 203,20 € dvs. cirka 49 €

Det totala priset på beställningen blir därmed cirka 252 €.

”Vid beställning av drönare ska man dessutom beakta att man i EU-länder endast får använda sådana radioanläggningar som uppfyller EU:s krav. Utländska webbutiker kan ha anläggningar som fungerar med fel frekvens eller för hög prestanda, och då är det förbjudet att använda dem i Finland”. Tullen övervakar att anläggningar som ska importeras har behörig märkning och att behövliga handlingar medföljer”, påpekar Painokallio.

CE-märkningen visar att tillverkaren har säkerställt att anläggningen uppfyller EU-kraven. När du beställer radioanläggningar från ett land utanför EU, kontrollera att anläggningen är försedd med CE-märkning.  Dessutom lönar det sig att kontrollera från förpackningen eller bruksanvisningen eller med försäljaren om användningen av anläggningen i Finland är begränsad på något sätt. Ytterligare information fås från Traficom.

”Jag beställer ibland kosttillskott från Storbritannien. Hur inverkar brexit när jag beställer dem till Finland?”

Det lönar sig att vara på sin vakt med kosttillskott, eftersom en produkt som säljs som kosttillskott utomlands kan klassificeras som läkemedel i Finland. Det är förbjudet att föra in läkemedel från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om Storbritannien träder ut ur EU utan ett avtal, ska det också betraktas som ett land utanför EES. Därmed kan sådana kosttillskott som klassificeras som läkemedel inte längre beställas till Finland från brittiska webbutiker. Innan du beställer lönar det sig därför att rådfråga Fimea eller Livsmedelsverket huruvida det är tillåtet att föra in produkten till Finland.

Även när det gäller andra produkter som till exempel livsmedel kan begränsningarna förändras om ett brexit utan avtal förverkligas.

Mer information om förberedelser inför ett eventuellt brexit utan avtal: