Bild:
Nyheter 11.9.2019

Brexit-tips: att resa till Storbritannien

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Ett utträde utan avtal medför förändringar för alla som bor i Storbritannien, för dem som reser till landet och för finländare som till exempel köper varor på nätet. Här går vi igenom hur brexit påverkar resor till Storbritannien och Nordirland.

”Jag ska resa till Storbritannien i början av november. Behöver jag visum om brexitavtalet inte godkänns?”

Efter ett brexit utan avtal upphör den fria rörligheten inom EU att gälla Storbritannien, och Storbritannien kan själv fatta beslut om sina inresebestämmelser och visumkrav. Om du planerar en resa till Storbritannien lönar det sig att sätta dig grundligt in i kravet på resehandlingar i god tid före resan.

”Finska medborgare som reser till Storbritannien måste ha ett pass eller identitetskort som är giltigt under hela resan. Det kan hända att Storbritannien slutar acceptera identitetskort som resehandling efter brexit, men vi väntar ännu på mer information om detta”, säger man vid Finlands ambassad i London.

”För närvarande ser det ut som att EU-medborgare kommer att kunna resa till landet utan visum för högst 90 dagar under en period på 180 dagar. Finländare som bara ska göra ett kort besök i landet behöver med andra ord inte visum heller i framtiden”, säger Terhi Bunders som är ansvarig tjänsteman vid utrikesministeriets enhet för allmänna EU-frågor och samordning.

Finländare som bara ska göra ett kort besök i landet behöver med andra ord inte visum heller i framtiden.

”Jag ska flyga till Storbritannien i november. Påverkar brexit utan avtal flygtrafiken mellan EU och Storbritannien?”

Vi utgår från att de direkta förbindelserna mellan EU och Storbritannien kan säkerställas också ifall av brexit utan avtal. Brexit kan emellertid påverka utbudet av rutter och anslutningsflyg.

”Brexit utan avtal kan orsaka störningar i flygtrafiken när det gäller anslutningsflyg från Storbritannien. Också utbudet av olika rutter och kombinationer kan bli mindre”, säger Maaria Mäntyniemi som är konsultativ tjänsteman vid kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden.

”Jag ska resa till Storbritannien i november. Finns det något jag inte kan ta med mig tillbaka till Finland ifall av ett avtalslöst brexit?”

Det är bäst att du förbereder dig på att samma regler gäller för anländande från Storbritannien som för andra länder utanför EU. När du anländer till EU kan ditt bagage behöva genomgå tullkontroll.

Om du reser från Storbritannien till Finland, det vill säga till EU, kan du i ditt personliga bagage för eget bruk skattefritt och tullfritt föra in varor till ett värde av högst 300 eller 430 euro beroende på färdsätt. Observera dock att det finns kvoter för hur mycket alkohol- och tobaksvaror du får ha med dig. Beakta också att det finns produkter du inte får ta in i EU eller som du behöver tillstånd för”, påminner tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Det är bäst att du förbereder dig på att samma regler gäller för anländande från Storbritannien som för andra länder utanför EU.

”Jag ska resa till Storbritannien i november. Kommer jag att bli tvungen att betala roamingavgifter för telefonsamtal?”

Efter brexit gäller inte längre EU:s gemensamma regler om roamingavgifter i Storbritannien. Det kommer att påverka avgifterna under resor i Storbritannien.

Avgifterna för att exempelvis använda internet under en semesterresa i Storbritannien, kan bli högre. Kontrollera roamingavgifterna med din operatör innan resan”, tipsar Maaria Mäntyniemi som är konsultativ tjänsteman vid kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden.

Mer information om förberedelser inför en eventuell brexit utan avtal:

https://vnk.fi/sv/information-om-brexit/brexit-utan-avtal