Bild:
Nyheter 11.9.2019

Brexit-tips: att resa med sällskapsdjur

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Ett utträde utan avtal medför förändringar för alla som bor i Storbritannien, för dem som reser till landet och för finländare som till exempel köper varor på nätet. I den här artikeln berättar vi om hur ett avtalslöst brexit kan påverka resande med sällskapsdjur.

EU:s pass för sällskapsdjur gäller inte längre i Storbritannien efter ett avtalslöst brexit.

”Jag har köpt en hund från Storbritannien som jag ska ta till Finland i november. Vad måste jag beakta om Storbritannien lämnar EU utan avtal?”

Bekanta sig med de krav som gäller import av sällskapsdjur i god tid före den planerade resdagen. EU:s pass för sällskapsdjur gäller inte längre i Storbritannien efter ett avtalslöst brexit och kan inte användas vid import av sällskapsdjur från Storbritannien till EU-länder.

Villkoren för införseln av sällskapsdjur beror på i vilken kategori av tredjeländer kommissionen bestämmer att Storbritannien ska ingå, om kommissionen alls fattar beslut om kategorin.

För närvarande har kommissionen inte för avsikt att kategorisera Storbritannien, vilket bland annat innebär att hundar, katter och illrar som reser från Storbritannien med en ägare måste vara vaccinerade mot rabies. Rabiesvaccin kan endast ges åt djur med chip och som är minst 12 veckor gamla. Djuret måste vara testat för antikroppar mot rabies minst tre månader innan resdagen i ett laboratorium godkänt av EU. Mängden antikroppar ska vara minst 0,5 IU/ml.

Hundar ska också medicineras mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus Multilocularis) 1–5 dygn (24–120 h) innan inresan i Finland. Sällskapsdjur måste ha ett hälsointyg för resor (non-commercial movement) av en brittiskt behörig veterinär.

Det är helt förbjudet att importera hundar, katter och illrar om inte resan har ett samband med ägarens resa.

”Jag ska resa till Storbritannien på semester och skulle vilja ta med mig min katt. Går det trots ett brexit utan avtal?”

Om kommissionen inte kategoriserar Storbritannien måste du låta testa katten för antikroppar mot rabies i Livsmedelsverkets laboratorium och be en veterinär att anteckna det godtagbara resultatet i djurets pass innan resan. Ta med dig en kopia av testresultatet på resan. På så vis garanterar du att ditt sällskapsdjur kan återvända till EU med sin ägare från vilket land som helst. Hundar ska också medicineras mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus Multilocularis) 1–5 dygn (24–120 h) innan inresan i Finland. Medicineringen mot dvärgbandmasken kan antecknas i EU-passet av en brittisk veterinär.

När du återvänder till EU från Storbritannien måste sällskapsdjuret kontrolleras vid en gränsstation som utsetts för detta ändamål i EU-landet. Ägaren ska själv visa upp sitt djur och alla handlingar för den myndighet som utför kontrollen. När man anländer till Finland är det Tullen som kontrollerar djur. De utsedda gränsstationerna finns på EU:s webbplats om sällskapsdjur.

Mer information om förberedelser inför en eventuell brexit utan avtal:

Bildtext: Efter ett brexit utan avtal kommer det sannolikt att räcka längre att skaffa ett sällskapsdjur från Storbritannien.

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Ett utträde utan avtal medför förändringar för alla som bor i Storbritannien, för dem som reser till landet och för finländare som till exempel köper varor på nätet. I den här artikeln berättar vi om hur ett avtalslöst brexit kan påverka resande med sällskapsdjur.

”Jag har köpt en hund från Storbritannien som jag ska ta till Finland i november. Vad måste jag beakta om Storbritannien lämnar EU utan avtal?”

Bekanta sig med de krav som gäller import av sällskapsdjur i god tid före den planerade resdagen. EU:s pass för sällskapsdjur gäller inte längre i Storbritannien efter ett avtalslöst brexit och kan inte användas vid import av sällskapsdjur från Storbritannien till EU-länder.

Villkoren för införseln av sällskapsdjur beror på i vilken kategori av tredjeländer kommissionen bestämmer att Storbritannien ska ingå, om kommissionen alls fattar beslut om kategorin.

För närvarande har kommissionen inte för avsikt att kategorisera Storbritannien, vilket bland annat innebär att hundar, katter och illrar som reser från Storbritannien med en ägare måste vara vaccinerade mot rabies. Rabiesvaccin kan endast ges åt djur med chip och som är minst 12 veckor gamla. Djuret måste vara testat för antikroppar mot rabies minst tre månader innan resdagen i ett laboratorium godkänt av EU. Mängden antikroppar ska vara minst 0,5 IU/ml.

Hundar ska också medicineras mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus Multilocularis) 1–5 dygn (24–120 h) innan inresan i Finland. Sällskapsdjur måste ha ett hälsointyg för resor (non-commercial movement) av en brittiskt behörig veterinär.

Det är helt förbjudet att importera hundar, katter och illrar om inte resan har ett samband med ägarens resa.

”Jag ska resa till Storbritannien på semester och skulle vilja ta med mig min katt. Går det trots ett brexit utan avtal?”

Om kommissionen inte kategoriserar Storbritannien måste du låta testa katten för antikroppar mot rabies i Livsmedelsverkets laboratorium och be en veterinär att anteckna det godtagbara resultatet i djurets pass innan resan. Ta med dig en kopia av testresultatet på resan. På så vis garanterar du att ditt sällskapsdjur kan återvända till EU med sin ägare från vilket land som helst. Hundar ska också medicineras mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus Multilocularis) 1–5 dygn (24–120 h) innan inresan i Finland. Medicineringen mot dvärgbandmasken kan antecknas i EU-passet av en brittisk veterinär.

När du återvänder till EU från Storbritannien måste sällskapsdjuret kontrolleras vid en gränsstation som utsetts för detta ändamål i EU-landet. Ägaren ska själv visa upp sitt djur och alla handlingar för den myndighet som utför kontrollen. När man anländer till Finland är det Tullen som kontrollerar djur. De utsedda gränsstationerna finns på EU:s webbplats om sällskapsdjur.

Mer information om förberedelser inför en eventuell brexit utan avtal:

Bildtext: Efter ett brexit utan avtal kommer det sannolikt att räcka längre att skaffa ett sällskapsdjur från Storbritannien.