Bild: Eurooppatiedotus
Nyheter 5.9.2019

Brexit-tips: utbytesstudier i Storbritannien

Vid brexitförhandlingarna strävar Finland och EU efter ett avtal som garanterar Storbritanniens organiserade utträde ur unionen. Om resultatet av förhandlingarna är att avtalet inte träder i kraft, innebär det ett utträde utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Ett utträde utan avtal medför förändringar för de som bor i Storbritannien, de som reser dit och till exempel för de finska medborgare som köper varor via webben därifrån. Nedan redogör vi för vilka konsekvenser ett utträde utan avtal har för utbytesstudier i Storbritannien.

Kuva: Pixabay
Foto: Pixabay

”Jag ska åka på Erasmusutbyte till Storbritannien, är jag tvungen att avbryta mina utbytesstudier i det fall att Storbritannien utträder ur EU utan avtal?”

Europaparlamentet och rådet utfärdade i mars 2019 en förordning enligt vilken studerande med Erasmusfinansiering får slutföra sin mobilitetsperiod i Storbritannien i normal ordning även om landet utträder ur EU utan avtal. Studerande som är på Erasmusutbyte eller Erasmuspraktik i Storbritannien då landet utträder ur EU behöver således inte avbryta sina utbytesstudier eller sin praktik i fall av ett avtalslöst utträde.

”Förordningen gäller dock endast utbytesstudier och praktikperioder som inletts före Storbritanniens utträde ur EU. Förordningen omfattar inte mobilitetsperioder som inleds efter utträdet”, påminner Mikko Nupponen, chef för Utbildningsstyrelsens enhet för koordinering för EU-program.

Erasmusstuderande får mer information om sin situation efter Storbritanniens EU-utträde hos de nationella Erasmuskontoren. Ytterligare information finns också på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Mer information om förberedelser inför en eventuell brexit utan avtal: