Tillgänglighetsverktyg

Bild:
Nyheter 18.12.2020

BREXIT-TIPS 3.0: Hälsovård för resenärer i Storbritannien

Storbritannien och Europeiska kommissionen, som förhandlat på EU:s vägnar, slutförde förhandlingarna om de framtida förbindelserna 24.12.2020.

Den senaste informationen om avtalet.

Mer information kommer att uppdateras senare.

***

 

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det medför förändringar i hälsovården för resenärer i Storbritannien och gällande det europeiskt sjukvårdskortet.

Hur påverkas hälsovården för resenärer i Storbritannien?

Om EU och Storbritannien inte når ett avtal som kan träda i kraft den 1 januari 2021 tillämpas nationell lagstiftning på rätten till hälso- och sjukvård. Rätten till vård enligt EU-lagstiftningen upphör. Du får alltså inte längre nödvändig sjukvård genom att visa upp ditt pass eller ditt europeiska sjukvårdskort. Om du reser till Storbritannien måste du vara beredda att teckna en privat försäkring för att täcka kostnader som uppstår om du insjuknar plötsligt.

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien tryggar vissa rättigheter för de personer flyttat från en medlemsstat till Storbritannien före den 1 januari 2021. Hit räknas bland annat studerande som fortsätter sina studier och utsända anställda (och deras familjemedlemmar) som fortsätter arbeta i Storbritannien efter årsskiftet. De har rätt till nödvändig vård på samma villkor som invånarna i landet. Denna rätt intygas med ett intyg som tillfälligt ersätter det europeiska sjukvårdskortet, som du kan anhålla om hos Fpa. Rätten till nödvändig vård kan från och med den 1 januari 2021 inte intygas med det europeiska sjukvårdskortet.

Får man ta med sig läkemedel för eget bruk från Storbritannien?

Om ett avtals inte nås skärps restriktionerna gällande införsel av personliga läkemedel den 1 januari 2021. Då gäller samma regler som för import av läkemedel från andra länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Du får högst ha med dig en mängd läkemedel som motsvarar tre månaders användning, i stället för tolv månader.

Det är inte heller längre tillåtet att ta emot läkemedel per post eller genom kurir.

På läkemedelsverket href="https://www.fimea.fi/web/sv/framsida">Fimeas webbplats publiceras information om problem i tillgången till vissa läkemedel.

Obs! På grund av coronapandemin avråder regeringen fortsättningsvis från resor som inte är nödvändiga till högriskländer, dit bland annat Storbritannien räknas.

Följ oss