Kuva:

Koulutus, nuoriso ja kulttuuri

Euroopan unionin jäsenvaltiot vastaavat itse opetuksen ja ammatillisen koulutuksen sisällön määrittelystä ja koulutusjärjestelmien luomisesta – kansallisia ja alueellisia erityispiirteitä kunnioittaen. Euroopan unioni on mukana tukemassa ja kehittämässä korkealaatuista koulutusta. Se täydentää jäsenvaltioiden toimintaa erityisesti tukiohjelmilla.

Ohjelmilla edistetään kieltenopetusta ja kielitaidon kehittämistä, Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemusta sekä kulttuuriperinnön suojelua. Lisäksi ohjelmilla tuetaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta, koulutuslaitosten keskinäistä yhteistyötä sekä taiteellista ja kirjallista luovaa toimintaa.

Unionin tavoitteena on edistää jäsenvaltioiden yhteistyötä. Yhteistyö voi toteutua lainsäädännön keinoin silloin, kun Euroopan unionin perussopimus antaa siihen mahdollisuuden. Tästä on esimerkkinä tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen.

EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvostossa kokoontuvat opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja tiedotusministerit. Kokouksia on tavallisesti kolme tai neljä kertaa vuodessa. Päätökset tehdään pääsääntöisesti tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Kulttuurialaa koskevat päätökset tehdään yksimielisesti.