Kuva: European Commission

Euroopan keskuspankki

Frankfurt am Mainissa, Saksassa, toimipaikkaansa pitävä Euroopan keskuspankki (EKP) hallinnoi EU:n yhteistä rahaa euroa ja valvoo hintojen vakautta. EKP vastaa rahapolitiikasta ja tukee talouspolitiikan toteuttamista EU:ssa.

Euroopan keskuspankin tehtävänä on

  • ylläpitää hintavakautta (eli pitää inflaatio kurissa) etenkin maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön euron
  • edistää rahoitusjärjestelmän vakautta huolehtimalla, että rahoitusmarkkinoiden ja rahoituslaitosten toimintaa valvotaan asianmukaisesti.

Yhteistyö keskuspankkien kanssa

EKP toimii yhteistyössä kaikkien 27 EU-maan kansallisten keskuspankkien kanssa. Ne muodostavat yhdessä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ).

EKP koordinoi tiivistä yhteistyötä euroalueen eli niiden 20 EU-maan kansallisten keskuspankkien välillä, jotka ovat jo ottaneet euron käyttöön. Ne muodostavat yhdessä eurojärjestelmän.

Euromaita ovat tällä hetkellä Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Viro, Latvia ja Liettua.

Euroopan keskuspankin päätöksentekoelimet ovat:

  • Johtokunta, joka hoitaa juoksevia asioita. Siinä on kuusi jäsentä (EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä neljä muuta jäsentä), jotka Eurooppa-neuvosto nimittää määräenemmistöllä.
  • EKP:n neuvosto, joka määrittelee euroalueen rahapolitiikan ja asettaa korot, joilla liikepankit voivat lainata rahaa keskuspankilta. EKP:n neuvoston muodostavat johtokunnan jäsenet ja euroalueen 19 maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.
  • Yleisneuvosto, joka osallistuu EKP:n neuvoa-antavien tehtävien hoitamiseen ja koordinointityöhön sekä valmistelee uusien maiden liittymistä euroalueeseen. Sen muodostavat EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä kaikkien 27 EU-maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

Euroopan keskuspankki on täysin riippumaton elin. EKP, eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ja niiden päätöksentekoelinten jäsenet eivät voi pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään muulta taholta.

Suomen pankki osana eurojärjestelmää

Eurojärjestelmän osana Suomen Pankki osallistuu euroalueen yhteisen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Suomen pankki osallistuu euroalueen ylimpään päätöksentekoon Euroopan Keskuspankin neuvostossa istuvan pääjohtajansa kautta.