Kategori: Månadens fråga, 2016

Kuukauden kysymys: Millainen on EU:n rooli Itämeren turvallisuuspolitiikassa?

I och med att Östersjöregionens säkerhetssituation har förändrats, har också EU:s roll i regionen förändrats. Vi frågade professor Hanna Ojanen på vilket sätt detta har skett.

Månadens fråga 31.5.2016

Anne Berner: Onko pohjoismaille hyötyä tiiviimmästä EU-yhteistyöstä?

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet i år och för kraftigt fram EU-frågor i det nordiska samarbetet. Samarbetsminister Anne Berner skrev ner sina tankar om varför de nordiska länderna skulle dra nytta av ett närmare samarbete i EU-frågor.

Månadens fråga 14.4.2016

Kuukauden kysymys: Kuukauden kysymys: Onko vuosi 2016 ratkaiseva EU-yhteistyölle?

Det kommande året kommer inte att vara lätt för EU. Chefen för utrikesministeriets Europaavdelning Liisa Talonpoika skrev ner sina tankar om varför 2016 är särskilt betydelsefullt för hela EU.

Månadens fråga 1.2.2016