Kategori: Månadens fråga, 2019

Månadens fråga: Jutta Urpilainen, vilken är den nya kommissionens viktigaste uppgift?

Den nya kommissionen, ledd av Ursula von der Leyen, inledde sin femårsperiod den 1 december 2019. Den finländska kommissionsledamoten Jutta Urpilainen ansvarar för EU:s internationella partnerskap. Vi frågade Urpilainen:

Månadens fråga 18.12.2019

Månadens fråga: EU:s budget och Finlands medlemsavgift

EU-kommissionen publicerar årligen, i allmänhet på hösten, en rapport om finansieringen av unionens budget. Den klarlägger penningflödena mellan EU och medlemsstaterna, dvs. medlemsstaternas bidrag från unionen och betalningar till unionen. Den senaste rapporten handlar om 2018.

Månadens fråga 23.10.2019

Månadens fråga: Vad gör Finland som EU-ordförande för att stärka rättsstatsprincipen, Europaminister Tytti Tuppurainen?

Rättsstatsprincipen utgör grunden för varje modern konstitutionell demokrati. Rättsstatsprincipen är också ett av de centrala värden som unionen bygger på. Alla medlemsstater har förbundit sig att iaktta rättsstatsprincipen när de anslöt sig till unionen.

Månadens fråga 19.9.2019

Månadens fråga: Vad för Gymnichmöte, utrikesminister Pekka Haavisto?

EU-ländernas utrikesministrar samlas i Helsingfors den 29 och 30 augusti för att hålla ett informellt utrikesministermöte, som kallas Gymnichmöte. EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini är mötets ordförande.Utrikesminister Pekka Haavisto berättar om mötets bakgrund och teman och om Finlands mål.

Månadens fråga 30.8.2019

Månadens fråga: Vad strävar Finland efter under sitt EU-ordförandeskap, statsminister Antti Rinne?

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019. Vi frågade statsminister Antti Rinne om de centrala målen för ordförandeskapet.

Månadens fråga 27.6.2019

Månadens fråga: Kommer valet att förändra EU, Tapio Raunio?

Valet till Europaparlamentet ordnas i alla medlemsländer den 23–26 maj 2019. I Finland var den egentliga valdagen söndagen den 26 maj. Hur kommer valresultatet att påverka Europeiska unionen?  Vi ställde frågan till professorn i statskunskap vid Tammerfors universitet Tapio Raunio.

Månadens fråga 10.6.2019

Månadens fråga: Varför ska ungdomar röstä i EU-valet, Lauri Ikola?

EU-valets förhandsröstningen arrangeras 15.-21.5. och valdagen är 26.5. På valet efter valet har det valdeltagandet varit på låga tal i Finland (2014: 39%) och speciellt bland de ungdomar har aktivitet varit verkligen låga (2014: 10%). Varför ska ungdomars röst hörs i EUs beslusfattandet bättre än tidigare? Vi frågade från ordförandet för Unga Européer i Tammerfors Lauri Ikola, att varför ska ungdomar röstä i EU-valet.

Månadens fråga 16.5.2019

Månadens fråga: Hur inverkar Brexit på EU-valet och det nya parlamentet, Jarmo Oikarinen?

Snart är det EU-val. I Finland är valdagen den 26 maj, och förhandsröstningen börjar redan den 18 maj. EU-valet regleras genom EU:s vallag som innehåller de centrala gemensamma principerna för förfarandet. En av principerna gäller det proportionella valsättet, och en annan princip handlar om att en ledamot av Europaparlamentet inte samtidigt kan vara representant i ett nationellt parlament. Denna gång förutsätter förberedelserna inför valet också att man förbereder sig på Storbritanniens eventuella utträde ur EU.

Månadens fråga 14.3.2019

Vad gör EU åt problemet med mikroplaster?

Mikroplast är ett växande problem i marken och i vattendragen. Europeiska kemikaliemyndigheten har nyligen berett ett förslag enligt vilket de flesta mikroplaster som avsiktligt tillsätts i olika produkter förbjuds, om det finns en risk att mikroplasterna hamnar i naturen. Avsikten är att skydda naturen och konsumenterna i hela EU.

Månadens fråga 1.2.2019