Kategori: Månadens fråga, 2015

Kuukauden kysymys

Terrorattackerna i Paris ledde till ett historiskt beslut i EU:s säkerhets- och försvarspolitik. På förslag av Francois Hollande beslutade EU:s medlemsstater att för första gången ta i bruk Lissabonfördragets solidaritetsklausul, alltså säkerhetsgarantin. De övriga medlemsstaterna understödde Hollandes förslag enhälligt. De konkreta åtgärderna började förberedas omedelbart efter beslutet.

Månadens fråga 1.12.2015