Kategori: Månadens fråga, 2013

MÅNADENS FRÅGA: Blir Moldavien och andra av EU:s östra partnerskapsländer någon gång EU-länder?

Europainformationen ställer varje månad frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman. Den här gången gäller frågan Europeiska unionens utvidgning och speciellt om Moldavien och andra EU:s så kallade östra partnerskapsländer (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) en dag kommer att bli EU-medlemmar. Pirkka Tapiola, chef för EU-delegationen i Moldavien, svarar på frågan.

Månadens fråga 18.10.2013

Månadens fråga: Vad har finländarna för nytta av det kommande frihandelsavtalet mellan EU och Förenta staterna?

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman. Den här gången frågar vi om frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA. Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb svarar.

Månadens fråga 6.9.2013

Månadens fråga: Vad kan EU göra för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, arbetsminister Lauri Ihalainen?

Månadens fråga: Vad kan EU göra för att bekämpa ungdomsarbetslösheten?

Månadens fråga 31.7.2013