Kategori: Månadens fråga, 2017

Månadens fråga: Hur framskrider frihandeln i EU?

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen svarar:

Månadens fråga 5.12.2017

Månadens fråga: Hur framskrider förberedelserna inför Finlands kommande EU-ordförandeskap?

Finland är ordförande för Europeiska unionens råd under den andra hälften av 2019, från början av juli till årets slut. Det är Finlands tredje period som ordförande. Vid statsrådets kansli har det redan grundats ett sekretariat som förbereder ordförandeskapet.

Aktuellt 1.11.2017

Månadens fråga: Vad gör EU för att främja det sociala området?

Det sociala området har varit exceptionellt mycket framme på EU:s agenda denna höst, ända upp på statschefsnivå, säger specialsakkunnige Ville Korhonen.

Månadens fråga 18.10.2017

Månadens fråga: Varför är Helsingfors den bästa platsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten?

Den 31 juli lämnade Finland in sin ansökan till EU om att ta över Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter Storbritannien. Ansökan har beretts i samarbete mellan statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet och Helsingfors stad.

Månadens fråga 6.9.2017

Månadens fråga: Hur ställer sig de finländare som bor i Storbritannien till brexit och de förändringar som Storbritanniens utträde ur EU innebär?

Brexit har skapat en helt ny och oförutsedd situation för de EU-medborgare som bor i Storbritannien och för de brittiska medborgare som bor i övriga EU. Den i Skottland bosatta forskardoktorn Tiina Sotkasiira har som ett led i sin forskning intervjuat finländare bosatta i Storbritannien om deras tankar kring brexit och de förändringar som Storbritanniens utträde ur EU innebär. Även om undersökningen nyligen inletts så har Sotkasiira redan intervjuat ett tjugotal finländare bosatta i Skottland

Månadens fråga 24.7.2017

Månadens fråga

Att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad skapar handelshinder och påverkar företagens verksamhet.   Företagsverksamhetens kostnader stiger och handeln mellan länderna minskar.

Aktuellt 16.5.2017

Månadens fråga:Varför byter Europaparlamentet talman mitt i valperioden och vad har det för följder?

Den 17 januari valde Europaparlamentet en ny talman. Den tidigare talmannen, tysken Martin Schulz, meddelade i november förra året att han ämnade lämna uppdraget. Schulz, som hörde till gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D-gruppen), hade lett ordet i parlamentet sedan januari 2012. Han återvände till politiken sitt hemland och ställer upp som motkandidat till förbundskansler Angela Merkel i det tyska förbundsdagsvalet.

Månadens fråga 20.3.2017

Vad borde EU göra i förhållande till Turkiet?

Medlemmarna i Europaparlamentet vill tillfälligt avbryta de pågående medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Under sitt plenarsammanträde i november 2016 meddelade parlamentet att det fortfarande vill hålla Turkiet förankrat i EU, men att Turkiets ”oproportionerliga repressiva åtgärder” utifrån undantagstillståndet måste upphöra innan förhandlingarna fortsätter. Europaparlamentets uttalande är emellertid inte juridiskt bindande eftersom parlamentet inte har en officiell roll i ärendet.

Månadens fråga 24.1.2017

Månadens fråga: Vad borde EU göra i förhållande till Turkiet?

Medlemmarna i Europaparlamentet vill tillfälligt avbryta de pågående medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Under sitt plenarsammanträde i november 2016 meddelade parlamentet att det fortfarande vill hålla Turkiet förankrat i EU, men att Turkiets ”oproportionerliga repressiva åtgärder” utifrån undantagstillståndet måste upphöra innan förhandlingarna fortsätter. Europaparlamentets uttalande är emellertid inte juridiskt bindande eftersom parlamentet inte har en officiell roll i ärendet.

Månadens fråga 3.1.2017