Kuva: European Commission/EIB/Christopher Courtois

Euroopan investointipankki

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin rahoituslaitos, joka perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1958. Voittoa tavoittelemattoman investointipankin osakkaita ovat kaikki Euroopan unionin jäsenmaat.

Euroopan investointipankki myöntää lainoja hyödyllisiksi katsomiinsa hankkeisiin, kuten infrastruktuurin rakentamiseen, etenkin heikossa asemassa oleville alueille joko Euroopassa tai sen ulkopuolella. Investointipankin yhteydessä toimiva Euroopan investointirahasto myöntää lainoja myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

Euroopan investointipankki ei käytä EU:n budjettivaroja, vaan hankkii rahoituksensa lainaamalla kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta.

Investointipankin päämaja sijaitsee Luxemburgissa.