Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

Tietosuojavaltuutettu

Tietosuoja on perusoikeus, jolla on myös eurooppalaisen oikeuden suoja. Se perustuu Euroopan perusoikeuskirjan artiklaan 8.

Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on varmistaa, että kaikki EU:n elimet kunnioittavat ihmisten oikeutta yksityisyyteen, kun ne käsittelevät henkilötietoja. Toimielimet ja laitokset eivät saa esimerkiksi käsitellä henkilötietoja, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista.

Euroopan tietosuojavaltuutetulle voi valittaa, jos epäilee EU:n toimielimen tai muun elimen rikkoneen oikeutta yksityisyyteen. Tietosuojavaltuutettu voi esimerkiksi määrätä kyseisen elimen korjaamaan, poistamaan tai hävittämään laittomasti käsitellyt henkilötiedot.

Euroopan tietosuojavaltuutetun virka perustettiin vuonna 2001.